#08 IO-Link

Čo je IO-Link?

IO-Link je prvá celosvetovo štandardizovaná technológia pre komunikáciu so senzormi a akčnými členmi. Nejedná sa však o novú systémovú zbernicu (fieldbus) ako sú napr. ProfiBus či ProfiNet, naopak IO-Link technológia uplatňuje svoje použitie pod úrovňou už existujúcich systémových zberníc.

Topológia si vyžaduje IO-Link master ktorý môže mať niekoľko IO-Link master portov. IO-Link komponent sa potom na master port pripája trojžilovým, netieneným káblom s maximálnou dĺžkou 20m.  Nevyžaduje sa už žiadna ďalšia kabeláž nakoľko týmto jedným prepojením sa prenáša  dátová komunikácia ako aj napájacia energia pre IO-Link komponent.

Komunikácia IO-Link je teda tzv. point-to-point.  Nakoľko sa jedná o sériovú komunikáciu kde log 1 = 24V je imúnna voči rušeniam a práve preto sa nevyžaduje tienenie.

IO-link port

IO-Link komponent vie funkčnosťou nahradiť komponenty ktoré doposiaľ potrebovali drahé niekoľko žilové pripojenie či špeciálnu kabeláž. Táto sa komplikovane zapájala a inštalovala do vstupno/ výstupných interface zariadení.  Navyše IO-Link prináša úplne novú funkcionalitu ktorá doposiaľ na úrovni snímačov či akčných členov nebola možná!

Výhody použitia IO-Link stoja na troch piliéroch:I: jednoduchosť a rýchlosť inštalácie

Všetky prepojenia sa robia štandardným 3-žilovým káblom s konektormi M12. Toto enormne urýchľuje zapojenie ako aj eliminuje možnosť chyby pri inštalácií.  Inštalácia je tak rýchla a prehľadná. Celkový ušetrený čas inštalácie sa blíži k 50% ! Taktiež použitie štandardných snímačových a teda lacných káblov šetrí náklady prvotných investícií.

Výhody IO-LinkuII: diagnostikaIO-Link diagnostika

Okrem základných informácií ako sú stavy o digitálnych vstupoch a výstupoch, procesných veličinách (ekvivalent analógovej hodnoty) môže IO-Link komponent disponovať aj  auto-diagnostickými funkciami a cez rozhranie IO-Link  tieto informácie poskytovať nadradeným systémom (ako napr. PLC). Užívateľ zariadenia tak môže byť včas upozornený na kritický stav komponentu a takto sa vyhnúť neželanému odstaveniu zariadenia z titulu nečakanej poruchy. Diagnostická informácia môže byť napríklad hlásenie o prehriatí, preťažení komponentu, zašpinení optiky pri optických snímačoch, podpätí,  a mnoho iných.

  III: parametrizácia IO-link -parametrizácia

Mnohé sofistikovanejšie snímače či akčné členy majú nastaviteľné parametre ktoré je nutné občas prestaviť.  A to počas zmeny receptúry stroja alebo výmene komponentu za nový.  IO-Link dovoľuje túto parametrizáciu robiť "on the fly"  a vzdialene. Navyše je samozrejmé zálohovanie parametrov v IO-Link Mastri zvlášť pre každý IO-Link komponent. Výsledkom je teda okamžité pre-parametrizovanie komponentu ako aj aické nahratie týchto dát po výmene komponentu za nový. Navyše nehrozí strata pôvodných parametrov pri zničení starého komponentu. Toto určite ocení údržba ktorá už viac nemusí po výmene snímača či akčného člena nastavovať manuálne a zdĺhavo jeho pôvodné parametre. Výsledkom je ušetrený čas, kratšie prestoje strojov a ušetrené prostriedky...

IO-link - zapojenie

Pre svoje nesporné prednosti je už dnes technológia IO-Link štandardom pre výrobcov strojov ako aj ich používateľov. Taktiež je to technológia ako súčasť modernej digitalizácie podnikov - Industrie 4.0 , IO-Link totižto ako jediný poskytuje štandardizovanú technológiu pre prístup až k posledným členom v topológií tzv. poľa snímačov, akčných členov či iných "smart" komponentov.

AUTOR VAŠICH VEDOMOSTI JE:

BALLUFF IO-Link