Innovatech Fórum 4.0

Digitálna transformácia vo výrobe a priemysle

Digitalizácia, Priemysel 4.0, aizácia, inovácia. Vývoj technológii sa rapídne zrýchlil a spoločnosť má oveľa menej času na prispôsobenie sa. Zmeny sa dejú prakticky každý deň. Ako z nich môžu firmy vyťažiť čo najviac?

Podujatie Innovatech Fórum 4.0 vytvára priestor na výmenu skúseností v oblasti digitalizácie a zavádzania prvkov Priemyslu 4.0 do výroby. Stretávajú sa tu firmy, ktoré skúsenosť s digitalizáciou už majú a tie, ktoré danú stratégiu ešte len plánujú zavádzať do výroby. Táto konferencia spája odborníkov z danej oblasti so zástupcami firiem zo Slovenskej a Českej republiky a poskytuje platformu na diskusiu o aktuálnych témach z oblasti Priemyslu 4.0. Na praktických prípadových štúdiách, workshopoch, panelových diskusiách a interview budú rozobraté témy akonapr.:Ako aplikovať Industry 4.0 vo výrobnom podniku? Ako využiť potenciál transformácie naplno? Aké sú výzvy pri budovaní kompletného systému IoT (Internet of Things)? Aká je úloha ľudí v Matrixe Priemyslu 4.0?

Do exkluzívneho panelu prednášajúcich sa zaradili odborníci z popredných českých a slovenských spoločností, ako napr. U.S. Steel Košice, Škoda Auto,Embraco Slovakia, Národní centrum robotiky, Meopta či zo Slovenskej technickej univerzity.

Staňte sa aj Vy súčasťou Innovatech Fóra 4.0. Tešíme sa na stretnutie s Vami už 29. – 30. mája 2019 v Bratislave!

O spoločnosti EBCG

Spoločnosť EBCG bola založená v roku 2010 Romanom Slovincom a Štefanom Naďom a organizuje doma i v zahraničí medzinárodné strategické konferencie, fóra a odbornéškolenia. Ich cieľom je pomôcť klientom získať kvalitné obchodné informácie z prvej ruky a učiť sa od tých najlepších. Na ich podujatiach chodia rečniť predstavitelia najvýznamnejších slovenských a svetových firiem, no aj ľudia zo štátneho sektora. Roman Slovinec sa významne podieľal na založení a fungovaní klubu finančných riaditeľov CFO Club na Slovensku, ktorý je neziskovou platformou na výmenu informácií, znalostí a poskytujúcu možnosť nadväzovania neformálnych kontaktov z prostredia finančného sektora.

Boris Slesar Marketing Specialist

boris.slesar@ebcg.com