IEC 61131 a budúcnosť programovania PLC

Norma IEC 61131 -3

bola zavedená v decembri 1993 a odvtedy je jedinou celosvetovo platnou normou, ktorej jednou z hlavných úloh je definovanie jazykov pre programovanie PLC. Päť programovacích jazykov - rebríkový diagram (LD), funkčný blokový diagram (FBD), sekvenčný funkčný diagram (SFC), zoznam inštrukcií (IL) a štruktúrovaný text (ST)  sa používajú jednotlivo alebo v akejkoľvek kombinácii.Práve za pomoci PLC je riadený celý rad strojov v akomkoľvek priemysle. Architektúra IEC61131-3 je plne zameraná na robustnosť. Opisuje nie len spôsob programovania PLC, ale okrem iného aj dátové typy, funkcie či funkčné bloky, hardvér, komunikáciu a iné. Aj vďaka IEC61131 sa odborníci na programovanie priemyselných systémov dokážu "celosvetovo dorozumieť". Do pozornosti rozhodne dávam aj IEC 61499. Poznámka: Medzinárodná norma IEC 61499, ktorá sa zaoberá témou funkčných blokov na riadenie priemyselných procesov, bola pôvodne uverejnená v roku 2005. Špecifikácia IEC 61499 definuje všeobecný model pre distribuované riadiace systémy a je založená na norme IEC 61131.

Budúcnosť?

Priemyselná automatizácia je teda v súčasnosti založená na IEC 61131-3. Moderné editory, vývojové prostredia pre programovanie PLC však ponúkajú inžinierom stále nové možnosti. Výrobcovia PLC či integrátori neustále hľadajú nové možnosti, ako posunúť automatizáciu na novú úroveň. Programátori vyšších programovacích jazykov (napríklad C, C #, C ++) už preto môžu v súčasnosti plnohodnotne využívať svoje znalosti a vhodnou kombináciou s PLC zúročiť svoje skúsenosti aj v oblasti priemyselnej automatizácie. Určite sa však zhodneme, že norma IEC6113 spolu s robustnými programovateľnými logickými automatmi PLC majú a budú mať v priemyselnej automatizácii nezastupiteľné miesto ešte dlhé roky. Jednoduchosť, Robustnosť systému a Prehľadnosť tohto celosvetového štandardu je niečo, čo každý zaručene ocení. V priemyselnej výrobe je každá sekunda cenná a práve preto je potrebné mať tieto vlastnosti priemyselných systémov na zreteli pri nasadzovaní nových moderných technológiách. Inovácii sa nebráňme, práve naopak. Inovujme a hľadajme nové možnosti ako zlepšiť a zjednodušiť prácu inžinierom. Nezabúdajme však na tých, ktorí budú musieť stroje spravovať a servisovať priamo vo výrobe. Pre nich je niekedy naozaj "každá sekunda" cenná. Ako to vidíte Vy ? ...

Autor: Ing. Peter Marčan, PhD. | Daily Automation

Prečítaj si viac o PLC

Zdroj Obr: electronicdrives.com