Hlavné prednosti verzie EPLAN Platforma 2023

EPLAN 2023 | Nový 3D engine, medzinárodná správa makier, editor káblov

Verzia softvéru EPLAN Platforma 2023 plynule nadväzuje na najnovšiu generáciu platformy EPLAN a pokračuje v jej vývoji. Objavte zaujímavé novinky a funkcie, ako je napr. medzinárodná správa makier, nový, vysoko výkonný 3D engine a EPLAN eSTOCK pre komplexnú správu prístrojov.

Jasne vizualizované ikony, optimalizované zobrazenia a funkcie vyhľadávania

Zatiaľ čo nová generácia platformy EPLAN má ľahko použiteľné Centrum vkladania, verzia 2023 sa ho snaží ešte viac zlepšiť. Využite prehľadné zobrazenie, jednoduchú navigáciu a intuitívne ovládanie.

Výhody pre užívateľov:

eplan platform 2023

Jasná vizualizácia: nový pohľad na informácie zobrazené v ikonách formou tabuliek, prehľad na zobrazenie ďalších vlastností objektov, užívateľsky definované zobrazenie informácií, zväčšené zobrazenia dlaždíc. Jednoduchý prístup k externým dokumentom: rýchlejší prístup k dokumentom spojeným so zariadeniami, jednoduchá vizualizácia podrobných údajov o zariadení. Jednoduchá navigácia pre tagy: nové navigačné schémy pre logické cesty výberu, rýchly výber vhodných objektov, možnosti štruktúrovania. Špecializované vyhľadávacie funkcie: rýchlejšie nájdete potrebné informácie.

Medzinárodná správa makier

Priraďte k zariadeniu až 20 variant makier

eplan platform 2023 parts management

Pri vytváraní projektovej dokumentácie pre rôzne krajiny sa môže stať, že zariadenie má niekoľko rôznych variantov schematického znázornenia. Jedným z dôvodov môžu byť rôzne jednotky (milimetre alebo palce) alebo rôzne orientácie schém. Okrem toho mnoho spoločností tiež stanovuje špeciálne zobrazenie v závislosti na vlastných vnútropodnikových normách alebo normách svojich dodávateľov. S novou verziou EPLAN Platforma 2023 môžete v systéme správy zariadenia uložiť rôzne schematické makrá pre jedno zariadenie: až desať makier podľa medzinárodných noriem a štandardov (vrátane IEC, NFPA) a tiež desať ďalších makier podľa špecifických požiadaviek spoločnosti. Ďalšou praktickou funkciou je, že softvér automaticky priradí príslušné makro zariadeniu, keď svojmu projektu priradíte konkrétny štandard. Jediné, čo musíte urobiť, je pretiahnuť zariadenie do schém.

Prečítaj si taktiež: Ako generovať a umiestňovať QR kódy na stránky projektu EPLAN + video

Vaša pridaná hodnota:

 • Jednoduchá manipulácia s makrom pri vašej každodennej projekčnej práci.
 • Vzťah medzi prístrojmi a makrami je prezentovaný zrozumiteľným spôsobom.
 • Znížené nároky na správu prístrojov pri práci s rôznymi štandardmi alebo klientmi.
 • Kompatibilný s existujúcimi pracovnými postupmi.
 • Konsolidácia výrobných dát na dátovom portáli EPLAN.

Editor káblov

Nový editor káblov na spracovanie káblov a ich žíl pri vytváraní schém

eplan platform 2023

Nový editor káblov pre EPLAN Electric P8 vám ponúka zlepšenú vizualizáciu údajov o kábloch a žilách káblov.

Výhody:

 • Jednoduchý prístup k informáciám o kabeláži.
 • Jednoduchšia správa káblov.
 • Zlepšená vizualizácia údajov o kábloch.
 • Údaje o kábloch a káblových žilách prehľadne zobrazené v dialógovom okne.

Grafický engine

Nový grafický engine pre rýchle a jednoduché 3D plánovanie montážnych dosiek a rozvádzačov

eplan platform 2023

Vytváranie virtuálnych prototypov v 3D je dôležitou témou pre plánovanie montážnych dosiek, nehovoriac o konštrukcii rozvádzačových systémov a výrobe rozvádzačov. Umožňuje totiž efektívne využívať dáta z elektrotechniky až po výrobu. Požiadavky na 3D usporiadanie rozvádzačov sú stále zložitejšie: čo najviac komponentov musí byť umiestnených na relatívne malom priestore a v maximálnom detaile. Na splnenie týchto požiadaviek spoločnosť EPLAN optimalizovala svoje 3D grafické rozhranie. Modul Direct3D umožňuje vysokorýchlostné 3D vykresľovanie, čím posilní výkon softvéru, urýchli vašu každodennú prácu s EPLAN Pro Panel a ešte viac vám uľahčí používanie softvéru.

Výhody:

 • Vysokorýchlostné 3D vykresľovanie, zlepšené využívanie výkonu GPU.
 • Podrobná grafická prezentácia v oblasti rozvrhnutia.
 • Technológia vyrovnávacej pamäte pre rýchlejšie opätovné otvorenie uzavretých projektov.
 • Optimalizované pracovné interakcie, ako je priblíženie, otočenie, presun atď.

EPLAN eSTOCK

Cloudová správa prístrojov

eplan platform 2023

V novej verzii EPLAN Platforma 2023 sa používatelia EPLAN môžu tešiť na praktický doplnok na správu ich prístrojov – EPLAN eSTOCK. Tento cloudový softvér umožňuje centrálny prístup k internej databáze prístrojov vašej spoločnosti bez toho, aby ste museli nastavovať ďalšiu IT infraštruktúru, nehovoriac o tom, že dáta prístrojov je možné spravovať a upravovať medzi viacerými užívateľmi.

Prístup k dátam prístrojov v aplikácii EPLAN eSTOCK funguje nezávisle od umiestnenia, napríklad pri práci z domu. S aplikáciou EPLAN eSTOCK môžete tiež ľahko a bezpečne zdieľať svoje dáta prístrojov s obchodnými partnermi.

Cloudová správa prístrojov je dostupná v novej verzii EPLAN Platforma 2023 všetkým užívateľom s platnou licenciou vo forme predplatného.

Autor: EPLAN