Príklady aplikácií systému IO-Link

IO-Link je štandardizovaný komunikačný protokol pre jednoduchú a efektívnu integráciu senzorov a aktuátorov do automatizačnej techniky. Bez ohľadu na úroveň integrácie sa otvárajú početné možnosti aplikácie na zvýšenie efektivity a flexibility výrobných procesov.

Zníženie nákladov na káblové zapojenie

Signály zo senzorov sú združené prostredníctvom rozbočovačov senzorov podporujúcich IO-Link a pripojené k riadiacemu systému prostredníctvom systému IO-Link Master pomocou priemyselnej zbernice. V závislosti od variantu je možné týmto spôsobom pripojiť viac ako 100 binárnych senzorov k IO-Link Master. V tomto príklade aplikácia ponúka použitie systému IO-Link už na prevádzkovej úrovni nasledujúce výhody:

Zvýšenie efektivity a úspora nákladov:

  • Zníženie nákladov na inštaláciu a na materiál
  • Zamedzenie chybám v zapojení vďaka dôslednému používaniu štandardizovaných konektorových pripojení

Komponenty pre tento príklad aplikácie:

Vizualizácia prevádzkových stavov

Príklad: výška hladiny výrobného zariadenia je presne zaznamenávaná pomocou senzorov podporujúcich IO-Link a vizualizovaná pomocou signalizačného svetla. Na tento účel sa snímač na meranie vzdialenosti a signalizačné svetlo pripájajú priamo k systému IO-Link Master. Ten má logické moduly, ktoré vytvárajú potrebnú logiku spracovania signálu a odvodzujú výstupné signály. Prístup k logickým modulom je zaistený prostredníctvom integrovaného webového servera. Použitie rozhrania IO-Link prináša v tomto príklade použitie nasledujúce výhody:

Jednoduché programovanie a zapojenie:

  • Jednoduché programovanie logických modulov bez špeciálnych odborných znalostí
  • Jednoduchá inštalácia aj v stiesnených priestoroch, pretože prístroje nepotrebujú vlastný napájací zdroj
  • Možnosť monitorovania stavu prostredníctvom cloudu s integrovaným rozhraním REST

Komponenty pre tento príklad aplikácie:

Chceš vedieť viac? Preskúmajte spoločnosť SICK a ich komponenty pre IO-Link.

 

Autor: SICK

SICK