Robot Vision - Senzorové riešenia pre robotiku

Kamerové riešenia, ktoré zväčšujú zorné pole robotov, sa postupne stále viac stávajú stredobodom pozornosti. Vďaka technológii kamerových systémov od spoločnosti SICK lokalizuje a identifikuje robot vopred definované objekty a sám sa rozhodne, ako príslušný diel uchopí. Tiež sú možné merania a inšpekcie kvality. Optické monitorovacie systémy napríklad pri procese spájania kontrolujú pozíciu a kvalitu výrobkov a harmonizujú postup.

Výber robotických aplikácií pre Robot Vision

  • 3D lokalizácia dielov na dopravníkových pásoch - 3D kamerový senzor TriSpectorP1000 namontovaný nad dopravníkovým pásom meria produkty v 3D. Manipulačný robot tak môže rýchlo a presne odoberať a triediť potraviny. Do obalu sú vkladané len bezchybné výrobky. TriSpectorP1000 poskytuje dáta dôležité pre určenie kvality, napríklad pozíciu, objem a vlastnosti výrobku.
  • Depaletizácia betónových dosiek - Betónové dosky pre práčky sú do montážnej bunky dodávané na palete. 3D kamerový senzor Visionary-S poskytne vysoko kvalitné hodnoty hĺbky, aby robot presne uchopil betónové dosky pri depaletizácii.
  • 3D navádzanie robota na manipuláciu s plechom - 3D navádzací systém robota PLR presne lokalizuje plechy vďaka kombinácii 2D kamerového senzora a lasera. Robot potom uchopí plech a umiestni ho na držiak elektrického závesného dopravníka. Systém PLR je vybavený softvérovými nástrojmi na kalibráciu a komunikáciu s robotom, čo umožňuje jednoduchú integráciu do Vášho stroja.
  • Spoľahlivé stanovenie pozície podrážok v dávkovacom procese - 3D kamerový senzor Ruler3000 sníma tvar podrážky a jej pozíciu na dopravníkovom páse. Vysoko presné snímky sa spracujú a vypočítané dáta pozície sa odovzdajú robotu za účelom príslušného prispôsobenia jeho jazdnej dráhy. Vopred kalibrovaný systém kamery umožňuje vysoko presné snímanie objektov so skrátenou dobou integrácie. V kombinácii s vysokou rýchlosťou skenovania je možné zaistiť vysokú produktivitu, absencia mechanických podávacích systémov navyše šetrí náklady.
  • Automatizované priskrutkovanie zadného plechu s následnou kontrolou kvality - Plechové diely rôznej veľkosti a tvaru sú robotom privádzané do ohýbačky. Pomocou vysoko presného skenovania pripraví streamovacia kamera Ruler3000 presné dáta pozície za účelom zistenia najvrchnejšieho plechového dielu a jeho pozície v zásobníku. Nákladné predbežné triedenie dielov odpadá.
  • Jednoduché navádzanie robota od firmy Universal Robots - Softvér SICK Inspector URCap umožňuje jednoduchú integráciu 2D Machine Vision Inspector do riadiaceho systému robota od výrobcu Universal Robots (UR). Riadiaca jednotka UR poskytuje prístup k živému obrazu senzora a umožňuje jednoduchú kalibráciu a zameranie senzora. Tak je možné priamo nastaviť aj pozíciu robotického ramena a prepnutie medzi referenčnými objektmi. Kamerové navádzanie robota je tak vytvorené behom niekoľkých minút. Vďaka ďalším sadám nástrojov je rozmanitá škála použitia takmer neobmedzená.
  • Lokalizácia dielov v boxoch - Ojnice sú dodávané ako materiál v prepravke. Na ďalšie spracovanie je nutné ich z boxu jednotlivo odoberať. Systémové riešenie PLB dodáva robotu potrebné informácie, aby mohol diely jednotlivo odoberať z prepravky. Ojnice sú potom vkladané do stroja vo vopred stanovenej polohe a vyrovnané.
  • Robotická kompletizácia jednotlivých dielov v montážnej prevádzke - Na výrobu meniča krútiaceho momentu sú komponenty prepravované na palete do pracovnej stanice. Navádzací systém robota PLOC2D rozlišuje tieto diely vďaka svojej 2D lokalizácii objektov a privádza ich v správnom poradí do montážneho prípravku. Tu sa diely zmontujú do kompletného meniča krútiaceho momentu. Systémová jednotka na spracovanie obrazu lokalizuje presnú pozíciu dielov a navádza robot na správne miesto. Odkladacie priehradky na palete pre príslušné diely tak už nie sú nutné a diely je možné pokladať na paletu do rôznych pozícií.
  • Automatizované odoberanie dielov (bin picking) - Plechové diely rôznej veľkosti a tvaru sú robotom privádzané do ohýbačky. Pomocou vysoko presného skenovania pripraví streamovacia kamera Ruler3000 presné dáta pozície za účelom zistenia najvrchnejšieho plechového dielu a jeho pozície v zásobníku. Nákladné predbežné triedenie dielov odpadá.

Autor: SICK

SICK