GoFa a SWIFTI | Spoločnosť ABB uvádza na trh novú generáciu kobotov

 GoFa a SWIFTI | Spoločnosť ABB uvádza na trh novú generáciu kobotov s cieľom dostať automatizáciu do nových sektorov a pre nových používateľov.

ABB rozširuje portfólio kolaboratívnych robotov YuMi o dalších členov rodiny robotov GoFa a SWIFTI. V nasledujúcich desaťročiach sa zvýši aplikácia robotov na pracoviská, na ktorých sa dnes bežne nevyskytujú. Urýchlenie týchto aplikácií spôsobila aj pandémia, ktorá je často označovaná za katalyzátor zvýšeného investovania do automatizácie.

Čím vynikajú GoFa a SWIFTI?

Nové kolaborátivne roboty GoFa a SWIFTI ponúkajú vyššie užitočné zaťaženie a taktiež vyššie rýchlosti a dopĺňajú tak sériu kolaboratívnych robotov YuMi a Single Arm Yumi. Tieto silnejšie, rýchlejšie a schopnejšie koboty majú urýchliť expanziu spoločnosti v rýchlo rastúcich segementoch vrátane elektroniky, zdravotníctva, spotrebného tovaru, logistiky a potravín.

GoFa a SWIFTI sú navrhnuté intuitíve, takže nie je potrebné aby zákazníci využívali interných programátorov robotov.

GoFa a SWIFTI ABB

Tento fakt odomkne brány pre odvetvia, ktoré majú nízku úroveň automatizácie a zákazníci budú schopní obsluhovať svojho robota do niekoľkých minút od vybalenia z krabice a bez špeciálneho školenia.

GoFa a SWIFTI
GoFa

Portfólio týchto kobotov ponúka potenciál transformácie pracovísk a jeho snahou je pomôcť zákazníkom dosiahnuť novú úroveň prevádzkového a výkonného rastu. Roboty GoFa a SWIFTI sú ľahko konfigurovateľné a sú podporované globálnou sieťou odborníkov na služby on-line podpory. Rozšírenie portfólia robotov ABB je navrhnuté tak, aby pomohlo existujúcim a novým používateľom robotov urýchliť automatizáciu uprostred štyroch kľúčových megatrendov. Medzi ne patrí individualizovanie spotrebiteľov, nedostatok pracovných síl, digitalizácia a neistota ktoré transformujú podnikanie a automatizáiu v nových odvetviach ekonomiky. Expanzia sleduje zameranie obchodnej oblasti na rýchlo rastúce segmenty prostredníctvom inovácie portfólia, čo pomáha riadiť ziskový rast.

Čo hovoria GoFa a SWIFTI na budúcnosť výroby?

V globálnom prieskume medzi veľkými a malými podnikmi v Európe, USA a Číne až 84 % firiem uviedlo, že plánuje zaviesť alebo zvýšiť využívanie robotiky vo svojích firmách v nasledujúcom desaťročí.

Až 85 % z týchto firiem uviedlo, že práve aktuálna pandémia bola tým prvkov, ktorý ich prinútil zmeniť pohľad na využitie robotiky vo svojích firmách.

Pre 51% firiem je hlavným dôvodom na aplikáciu robotiky vo svojím firmách snaha zvýšiť sociálny dištanc. Zvyšné percentá chcú využiť robotiku z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov.

YUMI
YuMi

Koboty sú navrhnuté tak, aby fungovali v prítomnosti pracovníkov bez potreby fyzických bezpečnostných opatrení ako sú bezpečnostné kryty, oplotenia a ochranné konštrukcie. Toto predstavuje obrovskú výhodu ľahkej inštalácie prakticky kdekoľvek. V roku 2019 bolo globálne nasadených asi 22 000 nových kolaboratívnych robotov čo je o 19% viac ako to bol v predchádzajúcom roku. Odhaduje sa, že dopyt po kolaboratívnych robotoch vzrastie medzi rokmi 2020-2025 o 17 % globálneho dopytu. Tieto fakty predstavujú obrovský posun a veľkú príležitosť pre výrobcov robotov.

GoFa a SWIFTI sú navrhnuté tak, aby pomáhali podnikom automatizovať procesy a tiež pomáhali pracovníkom pri úlohách ako napríklad pri manipulácii s materiálom, motážnych činnostiach, v lekárskych laboratóriách, skladoch a baliacich činnostiach.

ABB Robots
ABB

Cieľom aplikácie kobotov nie je úplne odstaviť ľudí z výrobného procesu, ale využiť schopnosti ľudí v kombinácii s potenciálom nových technológií.

Podpora v reálnom čase pomáha urýchliť prijatie kobotov v podnikoch, ktoré doteraz o ich použití neuvažovali. Používatelia si s využitím smartphonu alebo tabletu dokážu jednoducho naprogramovať alebo preprogramovať svojho kobota. Portfólio kobotov GoFa a SWIFTI stavá na úspechu rodiny YUMI. Ten pomáha úspešne automatizovať kľúčové úlohy od svojho prvého uvedenia na trh v roku 2015 ako jeden z prvých kolaboratívnych robotov na svete.

Dnes pracujú roboty YuMi od spoločnosti ABB vo firmách po celom svete bok po boku spolu s človekom. Vykonávajú úlohy ako je skrutkovanie, montáž elektrických komponentov, výroba USB kľúčov ale najnovšie aj testujú vzorky COVID-19 v laboratóriách. Každá aplikácia robota od spoločnosti ABB obsahuje štartovací balík ABB Ability.


Zdroje:

Autor: Bc. Adamec Ján | Dailyautomation | adamec@dailyautomation.com