FedEx aizoval triedenie balíkov

V triediacom stredisku v Memphise pribudli noví kolegovia

Pokiaľ sa jedno rameno naučí ako uchopiť určitý druh balíka, naučia sa to aicky aj ostatné, čo celý proces urýchli.

Randall, Colin, Sue a Bobby sú robotické ramená od spoločnosti Yakasawa zavedené do prevádzky v triediacom stredisku spoločnosti FedEx po dvojročnom vývoji. Spolu zo softvérom od spoločnosti Plus One Robotics, tvoria aizovaný systém, ktorý slúži na triedenie balíkov alebo obálok a ich umiestnenie na príslušný dopravník.

Zvládnu 6000 až 8000 balíkov denne, podľa druhu a rozmerov jednotlivých balíkov.

Náročnosť aizácie

Triedenie balíkov je pre človeka veľmi jednoduchá úloha. Automatizovanie tohto procesu sa však ukázalo byť oveľa náročnejšie. Až vďaka pokrokom v kamerových systémoch, bolo možné vyvinúť tento aizovaný systém.

Vývoj

Z mechanického hľadiska nie sú roboty ničím výnimočné. Obdobné technológie existujú na trhu už roky. Boli to práve kamerové a AI systémy ktoré si vyžadovali vývoj, testovanie a ktoré umožňujú aizáciu tohto procesu. Vďaka AI sa roboty učia, ako uchopiť jednotlivé druhy a tvary balíkov. Táto technológia bola najprv testovaná na menšom a pomalšom robotovi. Po prvých testoch oslovil FedEx spoločnosti Yakasawa a Plus One Robotics.

Pokiaľ sa jedno rameno naučí ako uchopiť určitý druh balíka, naučia sa to aicky aj ostatné, čo celý proces urýchli.

Výhody využitia robotov

Roboty pomáhajú odbremeniť personál od veľmi monotónnej činnosti akou je triedenie balíkov. Robotické ramená môžu taktiež pracovať v noci. Pracovníci sú však stále potrební, aby na robotov dohliadali. Hlavne v prípadoch kedy dôjde k ich zastaveniu z dôvodu zablokovania kamery alebo senzora. Roboty taktiež vykonávajú túto činnosť pomalšie ako ľudia.

Jeden človek však dokáže dohliadať až na 8 takýchto robotov a podľa spoločnosti FedEx, sa tento proces bude vďaka postupnému testovaniu zrýchľovať.

Ako budú ovplyvnení zamestnanci?

Ľudia majú pri triedení balíkov stále výhody oproti robotom. Množstvo manipulačných činností tak budú aj naďalej vykonávať ľudia. Roboty sa však neunavia. FedEx plánuje inštaláciu ďalších 4 alebo 8 robotov, hlavne pre náročnejšie obdobia akým sú napríklad vianočné sviatky. Aj v prípade zvýšenia počtu robotov, budú ľudia neustále potrební a pre niektoré úlohy nevyhnutní.

Pracovníci, ktorí pôvodne triedili balíky prešli školením a môžu na robotov dohliadať a v prípade potreby do ich činnosti zasiahnuť.

 

Autor: Jakub Michalčík | Daily Automation

  Zdroje: