#04 Farby pre SCADA / HMI

V súčasnosti nie je zadefinovaná platná norma, ktorá by striktne predpisovala ako má vizualizácia v konečnej podobe vyzerať. To je aj dôvod prečo je každá vizualizácia iná a podobnosť môžeme nájsť, len vo vizualizáciách jedného tvorcu. Čo je ale podstatné a predpisujúce je kódovanie informácií.

Farby pre SCADA / HMI

Výber farby má byť v súlade s platnými normami a smernicami. Rozoznávame výber farby pre podklad, na kódovanie, t.j. určitej kategórii sa priradzuje určitá farba (výstraha- žltá) vyjadrenie vzájomnej väzby, alebo viazanosti objektov. Hlavné princípy voľby farby podkladu pre obrazovky respektíve. vnorené okná sú: podkladová farba sa volí tak, aby sa dosiahla maximálna rozlíšiteľnosť všetkých farieb popredia, všetky farby použité na kódovanie musia poskytovať vzhľadom na pozadie vysoký farebný jas a kontrast, aby bola zaručená dobrá čitateľnosť informácií.

Zásady voľby farby podkladu: • Podklad nemá byť pestrý. • Podklad môže byť čiernej farby cez stupne šedej až po bielu farbu. • Pre presné nastavenie optimálneho tónu sa odporúča uskutočniť experimenty. • Pozadie musí mať nepatrný spätný vplyv na vnímanie farieb v popredí. • Otvárané okná v prac. časti môžu mať postupne jemne svetlejší odtieň. Výskum ukazuje, že najlepšie výsledky majú pre podklad tmavšie odtiene šedej. Na šedej sú dobre rozlíšiteľné tri základné farby (červená, zelená a modrá). (Kallay, 2009)

Tabuľka vhodných farebných kombinácií

Farby pre kódovanieJe dôležité dodržiavať platné predpisy respektíve platné normy predpisujúce pravidlá pre farebné kódovanie informácií a veličín. Redundantné kódovanie (vzhľadom na javy, ako rozpínanie, smer, poloha).Stupňovitá nápadnosť (kontrast objektu k podkladu, rozdiel farieb objektov). Kontrast farby objektu, alebo textu k podkladu určuje čitateľnosť. Kombinácia musí byť príjemná. Napr. ak sú všetky stĺpcové grafy hodnôt svetlozelené, náhla farebná zmena znamená porušenie tohto princípu. Optimum je 4 - 5 farieb, 7 je maximum. Pomocou farieb sa v HMI kóduje: pozadie, pohľady, pohotovosť technologických zariadení a procesného riadiaceho systému, diskrétne stavy agregátov a akčných členov, médiá (látky, energie a signály), ovládané a ovládacie objekty, ovládacie panely a ich objekty, napr. tieňovanie tlačidiel s 3D efektom, správy a ich priorita, udalosti, hodnoty trendových priebehov.

Statické pozadie a jeho časti, by malo byť menej nápadné a opticky v pozadí. To dosiahneme menším kontrastom vzhľadom na podklad. Naopak sa dosiahne pre premenné väčší kontrast a nápadnosť. Tie práve zaujímajú používateľa najviac pre splnenie úlohy. Ak o farbách pozadia a popredia rozhodujú premenné programu, je potrebné zabezpečiť, aby nevznikli nevhodné kombinácie(Tab.2.1), napr. ružová na bielej, modrá na čiernej farbe. Použitie odrazov a tieňov môže niektoré farby na obrazovke urobiť ťažko rozlíšiteľnými. Farby pre rozlíšenie diskrétnych stavov. Je treba rozlišovať: poruchy, keď sú čiastočne, alebo úplne obmedzené funkcie zariadenia, alebo jeho častí, regulárne, operačné, prevádzkové stavy technológie či procesného riadenia, pri ktorých zariadenia fungujú podľa príkazov a v bezporuchovej prevádzke

Pre kódovanie analógových veličín sa odporúčajú nasledovné farby:

• Svetlozelená – Regulovaná veličina (controled value) • Modrá – Žiadaná hodnota (desired value) • Okrová – Akčná veličina (actuator value)

kódovanie farieb HMI & Scada
Kódovania farieb podľa IEC 73
Zdroj úvod obr.: www.stream-0d.com

Autor: Ing. Peter Hrubaník, PhD.