Ložiská NSK prinášajú výrobcovi občerstvenia významné úspory

Keď sa u významného výrobcu občerstvenia začali objavovať opakované poruchy ložísk na jeho deliacich linkách, prechod na ložiskové jednotky NSK Life-Lube® mu priniesol úspory viac ako 130 000 eur, najmä vďaka eliminácii prestojov. Spoľahlivosť výrobných zariadení je v procesnom priemysle, kam patrí aj výroba potravín a nápojov, životne dôležitá. Veľa firiem v tomto odvetví pracuje s obchodným modelom založeným na veľkých výrobných objemoch s malou maržou, aby na náročnom trhu zostali konkurencieschopné. Každé zastavenie výrobnej linky preto môže mať veľmi nepriaznivý dopad na celkovú ziskovosť.

Príkladom je výrobca občerstvenia, ktorý na svojich prevádzkovo kritických deliacich linkách čelil častým poruchám ložísk. Aby túto situáciu čo najrýchlejšie vyriešil, obrátil sa na odborníkov spoločnosti NSK.

V rámci programu NSK´s Added Value Programme, AIP, bol skúseným inžinierskym tímom NSK na mieste vykonaný prieskum zahrňujúci analýzy poškodených ložísk. Tento prieskum ako príčinu identifikoval únik maziva, ku ktorému dochádza v dôsledku postupov čistenia linky. Aby sa predišlo neplánovaným odstávkam, bolo nutné po každých šiestich týždňoch ložiská vymeniť v rámci pravidelnej plánovanej údržby. Avšak niekedy nastala porucha ešte pred naplánovanou údržbou, čo viedlo k stratám drahocenného výrobného času a súvisiace náklady dosahovali šesťmiestnych hodnôt ročne.

Spoločnosť NSK navrhla nahradenie používaných ložísk svojimi ložiskovými jednotkami Life-Lube®. Ložiskové jednotky série Life-Lube® kombinujú odolnosť voči korózii termoplastických puzdier Silver-Lube® od NSK (tie nie sú opatrené náterom) s vynikajúcimi tesniacimi a mazacími vlastnosťami vložiek Molded-Oil s tuhým mazivom. Tento patentovaný materiál je zložený z maziva a polyolefínovej živice s afinitou k oleju. Mazivo sa zo živice stále a nepretržite po dlhú dobu uvoľňuje, pričom pracovné prostredie ostáva čisté. Preto nie je potrebné žiadne doplňovanie maziva a žiadne mazivo tiež nemôže z ložiska uniknúť.

Jednotky Life-Lube® sú určené pre použitie v aplikáciách, kde je nevyhnutný kontakt s vodou alebo procesnými kvapalinami a kde je potrebná dlhá životnosť maziva. Spoločnosť NSK preto vybrala jednotky Life-Lube® ako optimálne riešenie pre potravinársky závod, ktorý v čistiacich procesoch využíva saponátové čistiace prostriedky.

Spoločnosť NSK navrhla odskúšať ložiskové jednotky Life-Lube® na jednej z troch deliacich liniek, aby bolo možné posúdiť ich vhodnosť pre túto prevádzku. Po jednom roku ložiská spoľahlivo pracovali bez akýchkoľvek porúch, čo vo výrobe úplne eliminovalo prestoje. Okrem oveľa nižších nákladov na náhradné diely a prácu údržby tak výrobný závod ušetrí pôsobivých 134 478 eur ročne. Vďaka tomuto úspechu spoločnosť teraz inštaluje ložiskové jednotky Life-Lube® na ďalšie dve deliace linky.

O organizácii NSK Europe

NSK Europe Ltd. je európska organizácia spoločnosti NSK so sídlom v Tokiu, ktorá vyrába ložiská a ktorá bola založená v Japonsku v roku 1916. Dnes zamestnáva približne 29 882 zamestnancov vo svojich prevádzkach po celom svete. Produkty a riešenia poskytované priemyselným a automobilovým dodávateľom sa nachádzajú všade tam, kde sa niečo točí. Okrem takmer všetkých typov valivých ložísk zahŕňa portfólio spoločnosti aj upínacie ložiská, lineárnu technológiu, ložiská kolies, ložiská prevodoviek, motorov a riadiacich systémov. Spoločnosť sa orientuje na dokonalosť vo všetkých svojich podnikateľských aktivitách. Jej cieľom je byť kvalitatívnym lídrom v odvetví, o čo sa usiluje nepretržitým zdokonaľovaním sa, vynikajúcim vývojom produktov,  optimalizovaným výrobným procesom a službami orientovanými na zákazníkov. Vo fiškálnom roku 2022 dosiahlo viac než 4 030 zamestnancov organizácie NSK Europe Ltd. predaje, ktoré sa vyšplhali nad hodnotu 893 miliónov €. 

www.nskeurope.com

Warsaw Branch
Ul. Migdałowa 4/73
02-796 Warszawa
Pol‘sko
Charlie Kortens
Tel. : +44 07407326874
E-mail : kortens-c@nsk.com
NSK Europe Ltd
Northern Road, NEWARK, Notts NG24 2JF
United Kingdom