Čo znamená digitálna transformácia? EPLAN Solutions

Čo znamená digitálna transformácia pre inžiniersku prácu a akú rolu v nej hrá Projekt EPLAN? Rozhodujúcu, pretože digitalizácia nesúvisí len s výrobnými alebo obchodnými procesmi, ale týka sa všetkých procesov v spoločnosti. Cieľom je previazanie digitálneho toku dát medzi obchodom, technickým oddelením, výrobou a servisom. Najväčšou silou platformy EPLAN je práve zdieľanie dát  v rámci celej spoločnosti vrátane novo dostupných cloudových služieb.

Eplan Solutions
Platforma EPLAN umožňuje pomocou myši prenášať dáta vytvorené v systémoch EPLAN priamo do cloudu.

 

Základným cieľom digitalizácie je optimalizácia procesov, zvyšovanie efektivity a maximalizácia dostupnosti jednotlivých strojov a systémov. Tento proces je podporovaný kontinuálnym vývojom platformy EPLAN. Vo fáze projektovania rozvádzačov je pohľad zameraný na digitálne dvojča rozvádzača s riadiacim systémom. Základom toho sú vysoko kvalitné priestorové dáta, ktoré reprezentujú kryty a príslušenstvá, doplnené o komponenty a informácie o kabeláži zodpovedajúce danému projektu. Dáta môžu byť exportované bez nutnosti konverzie formátov a používané v iných čiastkových procesoch, napr. pri výrobe rozvádzača vrátane zapojenia jeho kabeláže. Výrazný potenciál pre optimalizáciu vykazuje tiež medziodborová spolupráca pri projektovaní. Tá umožňuje ukladanie informácií do centrálneho úložiska – do Projektu EPLAN – vrátane uloženia dát parametrov jednotlivých komponentov, a využitie týchto informácií v následných procesoch.

AML ako formát na výmenu dát

Otvorené štandardizované rozhrania, ako napr. AutomationML (AML), sprístupňujú tieto dáta všetkým používateľom bez potreby používať aplikačne špecifické formáty alebo štruktúry dát. Používateľmi môžu byť napr. riadiace systémy, linky na výrobu rozvádzačov alebo pracovníci, ktorí sa s pomocou digitálnych informácií starajú o zapojovanie komponentov v rozvádzači. Vo fáze prevádzky je cieľom maximalizovať dostupnosť systému a minimalizovať odstávky spôsobené jeho poruchami. Štítky s QR kódmi inštalované na komponentoch pomáhajú pri ich vyhľadávaní v systéme a sprístupňujú ich atribúty – vrátane čísel tovaru a technických dát využiteľných pri náhrade dielu – kdekoľvek a kedykoľvek v systéme a prostredníctvom tabletov alebo inteligentných telefónov.

Spolupráca jednoznačne vítaná

Tieto scenáre ideálne podporuje cloudové riešenie EPLAN ePulse. Ak sú uvedené dáta uložené v cloude, nič nestojí v ceste tomu, aby boli prístupné kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta ktorémukoľvek aktívnemu článku v celkovom procese vývoja výroby produktu. Platforma EPLAN využíva tento inovatívny prístup a dáva používateľom možnosť prenášať dáta vytvorené v používaných aplikáciách do cloudu jednoduchým kliknutím myšou. Projekt EPLAN môže byť tiež zdieľaný s obchodnými a technologickými partnermi prostredníctvom EPLAN eView. Firmy sa tak prepájajú so svojimi zákazníkmi a dodávateľmi, pričom výmena dát je súčasne jednoduchá aj zabezpečená. Projekt EPLAN je centrálny digitálny model automatizačného systému, vystavaný z rôznych systémov, ako sú EPLAN Electric P8, EPLAN Pro Panel alebo EPLAN Fluid, a dostupný ako jediný zdroj správnych dát. Okrem projektovania poskytuje tiež dáta potrebné pre všetky následné výrobné procesy.

Výhody a prínosy

Používatelia môžu využívať prínosy už zavedeného prostredia platformy EPLAN a novo využívať pridanú hodnotu cloudových služieb, ako sú EPLAN eView a EPLAN Cogineer.