EPLAN Smart Mounting: Komplexné riešenie pre výrobu rozvádzačov

EPLAN Smart Mounting | Výrobcovia rozvádzačov sa pohybujú vo veľmi konkurenčnom prostredí. Preto je skracovanie času výroby, obmedzenie chybovosti a rýchla implementácia zmien zásadná pre úspech.

Eplan Smart Mounting Daily Automation

Montážne lišty, káblové kanály, komponenty: všetko prehľadne a na jednom mieste!

Výroba rozvádzačov je zložitý proces, ktorý so sebou nesie určité riziká, spočívajúce vo veľkom množstve na seba nadväzujúcich odborných prác, ako je špecifikácia materiálu, kompletizácia, skúšanie či certifikácia rozvádzača. Náročnosť jednotlivých procesných úloh uberá čas, ktorý by pracovníci mohli venovať iným projektom.

Sprievodca výrobou rozvádzačov

Na riziká a prekážky spojené s výrobou rozvádzačov reaguje nový softvér EPLAN Smart Mounting...

...ktorý vedie užívateľa krok za krokom celým procesom inštalácie montážnych líšt, káblových žľabov a elektrotechnických komponentov a navádza ich, kam presne majú príslušný komponent nainštalovať a akým spôsobom. Užívateľsky prívetivá prezentácia vrátane názorného 3D zobrazenia dovedie k bezchybnej montáži aj menej skúsených technikov. V porovnaní s tradičným spôsobom montáže rozvádzačov, kedy je výroba plne v réžii výrobcu, tento softvér zjednoduší prácu a mnohonásobne zvýši vašu efektivitu.

Digitálny asistent pri montáži rozvádzača

EPLAN Smart Mounting je všestranný pomocník, ktorý poskytuje maximálnu technickú podporu, špecifikuje jednotlivé kroky celého procesu a pomáha technikom od osadenia montážnych líšt a káblových žľabov až po umiestnenie elektrotechnických komponentov vrátane pomocných spínačov a časových relé. Výhodou je, že aplikácia nevyžaduje žiadnu inštaláciu. Je možné ju spustiť v podstate na akomkoľvek zariadení s webovým prehliadačom, ktorý má prístup na centrálny webový server.

Technické parametre vrátane rozmerov a umiestnenia prístrojov, výkresov na vŕtanie otvorov a typov upevnenia pre každý komponent zaisťuje digitálne dvojča vytvorené v softvéri EPLAN Pro Panel.

Príslušné dáta poskytnuté softvérom napomáhajú k úplnej a presnej montáži, znižujú mieru rizika pri kompletizácii rozvádzača a zvyšujú efektivitu technického pracovníka.

Základom každého úspechu sú skúsenosti, kvalitná technická príprava a perfektná projektová dokumentácia. EPLAN Smart Mounting umožňuje technikom zadávať k jednotlivým súčastiam komentáre a posielať ich späť do technického oddelenia. Neustála aktualizácia a dopĺňanie projektovej dokumentácie uľahčuje komunikáciu a koordináciu medzi jednotlivými oddeleniami.

Rýchla integrácia zmien zaistí rýchlosť a kontinuitu výroby

V priebehu projektu môžu nastať zmeny v zákazníckych požiadavkách, ako je napr. pridanie ďalšieho ističa motora či spínača, na ktoré treba rýchlo reagovať. Aj s tým si softvér vie hravo poradiť. Zmeny plánu výrobnej zákazky synchronizuje s pôvodnou zákazkou, a tým dochádza k aktualizácii montážneho postupu. Technik tak presne vie, kde je potrebné prístroje odobrať alebo kde ich naopak pridať. Pokiaľ by aj napriek tomu nastala nejaká nejasnosť, softvér umožňuje prístup k interaktívnym schémam.

EPLAN Smart Mounting | Softvér pre efektívny prehľad

Praktické využitie EPLAN Smart Mounting ocenia nielen pracovníci vo výrobnej hale, ale aj manažéri výroby, ktorým softvér ponúka lepšiu prehľadnosť. Jednotlivé fázy montáže sú prehľadne farebne odlíšené: zelená značí dokončenú inštaláciu, červená zase poukazuje na nespracované prístroje. V priebehu montáže môžu prechádzať rozpracované činnosti na iného zamestnanca, čím dochádza k oveľa efektívnejšiemu využívaniu personálnych zdrojov.

EPLAN SMART MOUNTING
Aplikace zobrazuje průběh montáže krok za krokem: zeleně je označena dokončená instalace, červeně jsou označeny ještě nezpracované přístroje.

Maximálna konzistencia dát

To ale nie je zďaleka všetko. Výrobné dáta vytvorené softvérom EPLAN Pro Panel je možné použiť aj pre konfekcionovanie vodičov. S použitím aplikácie EPLAN Smart Wiring jednotlivé vodiče ľahko zapojíte. Od miesta pripojenia po presné vedenie vodičov poskytuje softvér operátorovi všetky potrebné informácie v digitálnej podobe. Jednotné rozhranie aplikácií EPLAN Smart Mounting, EPLAN Smart Wiring a softvéru EPLAN Pro Panel zaisťuje maximálnu konzistenciu dát, ktoré vám prinesie rozhodujúcu výhodu pri náročnom projektovaní.

Autor: EPLAN