EPLAN portál | Tipy a triky

Eplan tipy a  triky | Objavte nový blog EPLAN CZ&SK, kde nájdete aktuálne témy a nové trendy z oblasti inžinierskych procesov, zaujímavých projektov a nových funkcií platformy EPLAN.

  1. Začíname so softvérom EPLAN – Projekt v 10 krokoc
  2. Ako založiť projekt v softvéri EPLAN
  3. Ako vytvoriť novú stranu v projekte EPLAN?
  4. Ako vložiť symbol či prístroj do schém
  5. Navigátor prístrojov

1.) Začíname so softvérom EPLAN – Projekt v 10 krokoch

Platforma EPLAN patrí medzi najpoužívanejšie CAE systémy na projektovanie elektrických strojov a zariadení, technologických celkov či automatizačnej techniky. Obsahuje všetku funkcionalitu, ktorú si projektant môže pri návrhu priať – či už sú to nástroje na jednoduché kreslenie schém, spracovanie svorkovníc a káblov alebo generovanie kusovníkov a iných výstupov či pokojne celých projektov. EPLAN Tipy a triky projekt v 10 krokoch

2.) Ako založiť projekt v softvéri EPLAN

Založenie nového projektu aj obnovenie rozpracovaného zo zálohy je pomocou menu Súbor > Nový. Názov projektu je možné voliť ľubovoľne, avšak odporúčame vyhnúť sa diakritike, medzerám a ďalším neštandardným znakom, pretože s týmto názvom vznikajú súbory na disku. Hoci je možné názov projektu zobraziť aj v rámčekoch, obvykle sa to nerobí a zobrazujú sa iné vlastnosti projektu, ktoré je možné napríklad vyplniť viacjazyčne. Pre pokračovanie tejto kapitoly pokračuj na stránky EPLAN klinutím TU. EPLAN Tipy a triky novy projekt

3.) Ako vytvoriť novú stranu v projekte EPLAN?

Projekt EPLAN sa skladá zo strán rôznych typov radených do stromových štruktúr. Najprv je možné strany rozdeliť na tie, ktoré vytvárame ručne (primárne schémy, ale aj rôzne prehľady PLC či pohľady na rozvádzač), a strany vyhodnotenia, ktoré vznikajú automaticky pri procese vyhodnotenia projektu. V tomto článku sa budeme zaoberať stranami vytváranými ručne. Novú stranu je možné založiť niekoľkými spôsobmi: Pre pokračovanie tejto kapitoly pokračuj na stránky EPLAN klinutím TU. EPLAN Tipy a triky

4.) Ako vložiť symbol či prístroj do schém

Do strán schém je možné symboly vkladať tromi spôsobmi – priamo z knižnice symbolov, prostredníctvom prístroja alebo ako súčasť väčšieho predpripraveného zapojenia – makrá.

Symbol vložený do schémy reprezentuje nejaký všeobecný prístroj – napr. istič. Môžeme mu dať označenie, vyplniť charakteristiku… Ale nie je jasne definované, aký istič treba objednať. Artikel okrem iného definuje práve tieto obchodné dáta. Priradením artiklu k symbolu vznikne práve prístroj – konkrétny istič do kusovníka. Vkladať ich teda možno rovno ako prístroje (ak dopredu vieme presný typ a výrobca), alebo najprv ako všeobecný symbol, ktorý neskôr doplníme o dáta materiálu. Pre pokračovanie tejto kapitoly pokračuj na stránky EPLAN klinutím TU.

EPLAN Tipy a triky vkladanie symbolov

5.) Navigátor prístrojov

Kde uvidím cievku a príslušné kontakty alebo všetky napojenia PLC karty prehľadne na jednom mieste? Základ práce s prístrojmi v projekte EPLAN tvoria navigátory zobrazujúce ich štruktúru práve podľa úplného označenia. Navigátorov je v platforme EPLAN mnoho druhov – samostatný pre každý druh prístroja ako svorkovnice, káble, PLC… V tomto článku sa budeme zaoberať tým najvšeobecnejším z nich, ktorý zobrazuje všetky druhy prístrojov a nefiltruje iba vybrané.Pre pokračovanie tejto kapitoly pokračuj na stránky EPLAN klinutím TU EPLAN Tipy a triky navigator Pre viac informácii môžeš navštíviť stránky EPLAN Tipy a triky. EPLAN TIPY a triky Blog

Tel: +421 347 741 324 – obchodné oddelenie Tel: 0800 888 605 – technická podpora e-mail: info@eplan-sk.sk www.eplan-sk.sk

Mohlo by Vás zaujímať:

  1. EPLAN Smart Mounting: Komplexné riešenie pre výrobu rozvádzačov
  2. Ako generovať a umiestňovať QR kódy na stránky projektu EPLAN + video
  3. Statické, dynamické a podmienené formuláre – viete, aký je medzi nimi rozdiel? EPLAN

ECAD softvér pre návrh elektrotechnických schém od spoločnosti EPLAN

https://youtu.be/Od8Xxbua39Y