Už tento týždeň Semináre EPLAN Efficiency days!

Pozývame všetkých projektantov z oblasti priemyselnej aizácie, merania a regulácie na tohtoročné semináre EPLAN Efficiency days 2019, ktoré budú zamerané na prepojenie konceptu Priemysel 4.0 s každodennou praxou. Na praktickom príklade predstavíme myšlienky dátovej kontinuity a prínosy konzistencie dát v priebehu projektu, predstavíme pojmy súvisiace s víziou Priemysel 4.0 v kontexte elektro projekcie a tvorby digitálneho dvojčaťa rozvádzača.

Už tento týždeň ...

Samozrejme nebudú chýbať novinky platformy EPLAN 2.9, predstavenie nových cloudových riešení ePulse a ďalej napr. reálna ukážka využitia technickej podpory EPLAN. Okrem množstva zaujímavých a interaktívnych prednášok sa môžete tešiť na zaujímavé diskusie a konzultácie s odborníkmi EPLAN.

Program

09:00 – 09:10    Úvod 09:10 – 09:50    Dátová kontinuita v projektovaní 09:50 – 10:20    Novinky platformy EPLAN verzia 2.9 10:20 – 10:45    prestávka 10:45 – 11:30    Koncept Priemysel 4.0 v praxi 11:30 – 11:50    EPLAN ePulse 11:50 – 12:20    EPLAN Solution Center 12:20 – 12:30    diskusia 12:30 – 13:00    obed Termíny a miesta konania: 21. 11. 2019 - Trenčín Hotel Magnus Považská ulica 1706 / 35 Trenčín 20. 11. 2019 - Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703 Ostrava-juh 19. 11. 2019 - Praha Clarion Congress Hotel Praha Freyova 33 Praha 9 – Vysočany