Objavte hlboký vesmír vedomostí s EPLAN Certified Engineer

Staňte sa expertom v projektovaní. Tak znie slogan programu EPLAN Certified Engineer (ECE).

Príprava kvalitnej projektovej dokumentácie nie je len otázkou softvérových systémov – dôležitý je aj používateľ a dodávateľ softvéru.

Faktory, ktoré do značnej miery určujú efektivitu, sú vedomosti, prax a skúsenosti. Svoje o tom vie aj firma INVERA, s. r. o., z Rakovníka v Českej republike, ktorá vyrába jednoúčelové hydraulické lisy určené predovšetkým pre plastikársky a gumárenský priemysel.

EPLAN v hlavnej úlohe

Vo výrobnej a projekčnej kancelárii sa navrhuje všetka elektroinštalácia lisov zahŕňajúca špecifikáciu riadiaceho systému a príslušenstva pre aizáciu výroby. A práve pri ich návrhu a výrobe hrá dôležitú úlohu EPLAN.

„EPLAN používame osem rokov, dostali sme sa k nemu prostredníctvom požiadaviek našich zákazníkov, ktorí vyžadovali výkresy práve v jeho formáte,“ vysvetľuje Jiří Zelinka, jeden z hrdých absolventov programu ECE, a dodáva: „Teraz si už neviem predstaviť, ako by som mohol projektovať bez funkcionalít, ktoré platforma EPLAN ponúka.“

Napokon aj služobne starší držiteľ certifikátu nástroj hodnotí kladne, pričom vyzdvihuje aj jeho ďalšiu devízu: „EPLAN má tiež nástroje na aizovanú výrobu rozvádzačov. Keď navrhujeme elektrorozvádzač, používame komponenty jednotlivých dodávateľov. Databáza je obsahovo rozsiahla, zahŕňa komponenty od mnohých výrobcov a projektovanie rozvádzača sa tak výrazne zrýchľuje a zjednodušuje,“ vysvetľuje Milan Brabec, ďalší držiteľ certifikácie EPLAN Certified Engineer.

Zhodne porovnávajú benefity aj v kontexte historickej prax, keď sa práca vykonávala pomocou rozličných voľných verzií najrôznejších dostupných softvérov. Trvalo to podľa ich vyjadrenia veľmi dlho, neboli schopní zrealizovať produkt v zadanom čase, výroba sa zle plánovala. Výstup nebol kompatibilný s ostatnými formátmi iných dodávateľov atď. Platforma EPLAN prácu výrazne zjednodušila.

Investície do upgradu ruka v ruke so vzdelaním

Osem rokov úspešného zoznamovania sa s výhodami riešenia priviedlo firmu k úvahe o aktualizácii a ďalšom rozšírení o novšie nástroje. Pri tom však v tomto prípade nezostali a v roku 2019 sa odhodlali ku komplexnejšiemu kroku. „Chceli sme v prvom rade investovať do vzdelania našich zamestnancov, zlepšiť ich vedomosti a zručnosti, aby sa EPLAN stal naozaj účinným nástrojom pri projektovaní našich strojov. Zároveň sme chceli prejsť na poslednú aktuálnu verziu a rozšíriť počet licencií. Formát nového vzdelania EPLAN Certified Engineer celému nášmu zámeru absolútne vyhovoval,“ spomína technický riaditeľ Miroslav Šrédl.

Mladší kolega pridáva detailnejšie vysvetlenie: „Chceli sme podrobnejšie rozšíriť základnú verziu softvéru, mali sme záujem napríklad o kreslenie svoriek alebo makier. Plánovali sme školenia a približne v rovnakom čase prišlo oznámenie o školení certifikovaného inžiniera. Keď som si prečítal, o čo ide, zistil som, že to je presne to, čo hľadáme a potrebujeme. Takže sme to začali riešiť,“ dopĺňa J. Zelinka.

Bolo teda rozhodnuté. Aj napriek tomu, že firma pôvodne hľadala skôr individuálne zaškolenie pre vlastné potreby, zvíťazil ECE. „Keď kolega prišiel s návrhom na certifikáciu, vedeli sme, že ju musíme získať,“ zakončuje úvahy o vstupe do certifikačného programu M. Brabec.

Dostať zo seba to najlepšie

Pokiaľ chcete v dlhodobom horizonte zvýšiť efektivitu projektovania, musíte dokázať flexibilne a efektívne štruktúrovať svoje projekty. To je len jedno z mnohých zistení spoločnosti EPLAN od svojich zákazníkov pôsobiacich v najrôznejších priemyselných odvetviach po celom svete. Na základe týchto odpovedí EPLAN vyvinul komplexný prístup – EPLAN Experience, ktorý je podstatou všetkých certifikačných školení ECE. Účastníci absolvujú profesionálne školenia na také témy ako vytváranie vysoko kvalitnej dokumentácie, definovanie noriem a pravidiel či správne používanie noriem IEC. Keďže je jasné, že úroveň vedomostí a poradie priorít sa u jednotlivých projektantov líšia, sú školenia prispôsobené rozsahu vedomostí a schopností daného účastníka. Dĺžka školení sa odvíja podľa individuálnych požiadaviek daného používateľa v rozmedzí od 6 do 12 mesiacov.

„Myslím si, že sme počas školenia narazili na témy, ktoré nás bavili natoľko, že by sa im mohol venovať aj väčší priestor. Prvý týždeň sme mali jedného školiteľa, potom sa striedali rôzne témy vždy s iným prednášajúcim. Pri niektorých sme si hovorili, že by nás to bavilo viac, keby bol väčší časový priestor,“ spomína J. Zelinka. Zhodne s kolegom však dodáva, že sa striedali aj menej zaujímavé témy, pretože, ako tvrdí, každému „sadne“ vždy niečo iné. S následnými benefitmi sú však na výsosť spokojní.

„Máme overené, že postup pri projektovaní je teraz oveľa rýchlejší. Rad vecí teraz človek robí aicky, vie, kam kliknúť. Je s programom oveľa hlbšie oboznámený, viac chápe kontext a previazanosť jednotlivých zložiek,“ kvituje M. Brabec.

Praktické skúsenosti do praxe

Ako každé školenie zakončené skúškou, aj ukončenie certifikácie bolo spojené s trochou nervozity. „Myslím, že sme z nej boli dosť vystresovaní. No vo finále boli otázky definované zrozumiteľne, bez zákerného slovičkárenia. Skvele sme uplatnili aj skúsenosti získané v priebehu školenia. Skúška išla dobre, vystrašení sme boli zbytočne,“ uisťuje J. Zelinka.

Napokon praktický prístup ocenili aj v rámci celého školenia, ktoré sa takmer nedotklo osobného života, pretože príprava väčšinou prebiehala v práci na reálnych projektoch, kde si v praxi odskúšali všetky naučené novinky. Skutočný benefit prišiel už pri rozpracovanej zákazke, ktorú v tom čase pripravovali.

Vzdelaním k vyššej konkurencieschopnosti

Vďaka komplexnému školeniu a prístupu EPLAN mohol v spoločnosti INVERA vzniknúť systémový postup návrhu, projektanti sú schopní rýchlo zostaviť jadro návrhu a potom do neho ľubovoľne dopĺňať špeciálne prvky upravované aj na základe dodatočných požiadaviek zákazníka.

„Dôležitá je komunikácia so zákazníkom, je podstatné správne pochopiť jeho potreby a premietnuť ich do návrhu

. To, že sme schopní lis rýchlo „ušiť na mieru“ a máme platformu, ktorá nám to umožňuje, má bezpochyby kladný ohlas od zákazníkov,“ spočítava M. Šrédl. „Do projektu starostlivo zaznamenáme zmeny z priebehu výroby a testovania, prípadne zmeny vykonané pri zákazníkovi. To nám poskytuje kontinuitu dát pre servis a údržbu,“ dopĺňa M. Brabec. Stačí len nahliadnuť do dokumentácie a technici sú pripravení vyraziť ku klientovi na servis. „Rád by som školenie dal do pozornosti aj ďalším účastníkom. Pre tých, ktorí s EPLAN denne pracujú a majú čo i len základné školenie, by som certifikačné školenia rozhodne odporučil,“ uzatvára J. Zelinka, ktorý je vo firme INVERA zhodou okolností akousi dušou EPLAN. Pretože ako rád hovorí, jeho zavedenie sa datuje k jeho nástupu do firmy. „Priekopník EPLAN-u! Prišiel, niekde to počul, tak to tu zaviedol. Také jednoduché to v skutočnosti býva,“ dodáva na záver s úsmevom M. Šrédl.

EPLAN Software & Services www.eplan-sk.sk

EPLAN Certified Engineer