Nová dimenzia decentrálneho napájania prúdom

Inovatívny spínací zdroj Emparro67 Hybrid je „multitalent“ s rozmanitými prednosťami: Jeho výhodou nie je len presun elektrického napájania z rozvádzača do priemyselného poľa, ale pomocou dvoch integrovaných kanálov na kontrolu záťažového obvodu 24 VDC okrem toho aj sledovanie elektrického prúdu a zabezpečenie vysokej prevádzkovej bezpečnosti. Rozhranie IO-Link umožňuje komplexnú a transparentnú komunikáciu.

Spravované sieťové prepínače IP67 z radu Emparro sú koncipované na použitie mimo rozvodnej skrine. Všetky komponenty sú chránené pred mechanickým zaťažením. Kompaktné a robustné kovové prevedenie je plne zapuzdrené a poskytuje tak i v drsnom priemyselnom prostredí účinnú ochranu pred nečistotami, vlhkosťou, ako aj chladiacimi a mazacími látkami. Vysoká energetická účinnosť – prevádza sa až 93,8 percent vloženej energie – je garancia, že povrchová teplota prístrojov je nízka, takže sa ich možno dotýkať aj pri plnom zaťažení. Vďaka tomu sú sieťové prepínače skutočne všestranným pomocníkom v najrozličnejších aplikáciách.

Veľká výhoda tohto decentrálneho riešenia: Prevod napätia z 230 VAC na 24 VDC sa už nevykonáva v rozvodnej skrini, ale v poli a teda priamo u spotrebiteľa. Tým sa redukujú straty vo vedeniach na minimum, náklady na energiu klesajú. Rozvodné skrine tak môžu mať menšie rozmery, v niektorých aplikáciách je možné upustiť od nich úplne.

Elektronické monitorovanie prúdu pre väčšiu prevádzkovú bezpečnosť

Nový spínaný zdroj Emparro67 Hybrid má dva integrované Mico kanály pre elektronické monitorovanie prúdu, napr. pre samostatné súčasti zariadení, senzory, akčné členy alebo – čo je obzvlášť zaujímavé – pre zbernicové moduly. Umožňuje samostatné kontrolovanie napájania senzorov a modulov, ako aj akčných členov pripojených zbernicových systémov. Zaručená je tým požadovaná selektivita, ktorá by pri spoločnom monitorovaní obidvoch vstupných napätí nebola ponúkaná – a zabezpečenie maximálnej prevádzkovej bezpečnosti. Ak dôjde k prerušeniu napájania akčných členov, spôsobenom napríklad skratom, preťažením alebo porušením kábla, bude modul zbernice naďalej napájaný napájaním senzorov a modulov. Môže teda ešte vyslať chybové hlásenia a diagnostické informácie na riadiaci systém.

Mico kanály pre sledovanie dvoch záťažových obvodov 24 VDC sa dajú nastaviť na rôzne hodnoty prúdu, buď stlačením tlačidla priamo na prístroji, alebo prostredníctvom komunikačného rozhrania. Postup vypínania je patentovaný a riadi sa základným pravidlom „Čo najneskôr, ako sa dá, ale hneď, ako je potrebné“. Po dosiahnutí 90 percent nastavenej prúdovej hodnoty sa vyšle včasné varovanie, ktoré umožňuje včas konať, skôr, ako sa vyskytne samotná chyba. Odpojené kanály sa dajú znovu zapnúť stlačením tlačidla, alebo prostredníctvom signálu. Ak údržbár vypne stlačením tlačidla niektorý kanál, napríklad z dôvodu vykonania údržbových prác, tak ho môže znovu len on sám manuálne aktivovať. Funkcia diaľkového zapnutia je v tomto prípade vypnutá.

Rozsiahla komunikácia

Emparro67 Hybrid disponuje rozhraním IO-Link (konektor M12) a môže ako zariadenie komunikovať s nadradeným IO-Link masterom. Vďaka tomu je možné použiť Emparro67 Hybrid v plne prepojených inteligentných aplikáciách, v ktorých sa prepravujú objemné diagnostické dáta a prevádzkové parametre. Konkrétnym príkladom aplikácie je sledovanie životnosti zariadení: Emparro67 Hybrid poskytuje presné informácie o stave zariadenia. Pri dosiahnutí stavu definovaného používateľom možno priamo aktivovať objednávku a prístroj – bez veľkých dodatočných nákladov alebo odstávok – vymeniť v rámci nasledujúcej pravidelnej údržby. Spoločnosti vyrábajúce stroje a zariadenia môžu využiť funkciu prediktívnej údržby pre rozvoj nových obchodných modelov.

„Efektívne napájanie prúdom, presné monitorovanie 24 V záťažových obvodov a priebežná komunikácia prostredníctvom rozhraní IO-Link sú silnými stránkami spoločnosti Murrelektronik. V spínacom zdroji Emparro67 Hybrid spájame tieto silné stránky kompaktne v inovatívnom prístroji vynikajúcej kvality.“

Dennis Braun a Florian Holzmann, experti pre zásobovanie prúdom v spoločnosti Murrelektronik