Eco-Rail-2: So zameraním na podstatu | Murrelektronik

Sieťové prístroje konštrukčného radu Eco-Rail-2 poskytujú firmám v oblasti strojárenstva a výroby spínacích skríň možnosť zásobovať svoje spotrebiče energiou flexibilne a hospodárne. Poskytujú základné funkcie a sú tak pre mnohé aplikácie riešením s optimálnym pomerom ceny a výkonu.
Eco-Rail-2 je spoľahlivý, flexibilný a hospodárny sieťový prístroj so základnými funkciami

 

Požiadavky na trhu dodávok elektrickej energie neustále narastajú. Požadovaný je maximálny stupeň účinnosti a konštantnosť výkonovej kapacity aj pri vysokých teplotách. Žiadané sú tiež diagnostické a komunikačné možnosti, keďže komponenty sú integrované do nadradených sietí a stávajú sa súčasťou aplikácií v rámci trendu digitalizácie na ceste k tzv. štvrtej priemyselnej revolúcii. Pre tieto požiadavky ponúka spoločnosť Murrelektronik výkonné riešenia s orientáciu na budúcnosť.

Zároveň stále existujú „klasické“ aplikácie – bez akýchkoľvek zvýšených požiadaviek. Konštruktér elektrotechnických zariadení pritom nie je konfrontovaný so žiadnymi mimoriadnymi podmienkami okolitého prostredia a sieťový prístroj nemusí byť integrovaný do systému. Žiadaná v týchto prípadoch je podstata: Riešenie pre napájanie prúdom, ktoré pracuje spoľahlivo, flexibilne a hospodárne.

Sieťové prístroje konštrukčného radu Eco-Rail-2 od spoločnosti Murrelektronik sú predurčené pre takéto prípady použitia. Dokonale spĺňajú všetky základné požiadavky kladené na systémy napájania elektrickou energiou a pomáhajú udržiavať celkové náklady v spínacej skrini pod dohľadom.

Konštrukčný rad je pritom inštalovaný variabilne s piatimi prístrojmi s prúdovou intenzitou v rozpätí od 1,3 do 10 A. Výstupné napätie jednotlivých prístrojov sa dá nastaviť od 23 od 28 V. Tak možno na spotrebiči – nezávisle od dĺžky prívodného vedenia – dodávať požadované napätie. Sériové zapojenie prístrojov umožňuje zvýšenie výstupného napätia na 48 V.

Eco-Rail-2 spoľahlivo pracuje v teplotných rozsahoch 0 až 55 °C a pokrýva tým široké pole oblastí použitia. Montáž na nosné lišty je jednoduchá a nenáročná. Skrutkové svorky sú umiestnené na prednej strane prístroja tak, že na priskrutkovanie vedení postačí krátka chvíľa. Certifikácia UL umožňuje používanie na celom svete.

Pozoruhodný je „Hold-Up-Time“ spínacích napájacích dielov konštrukčného radu Eco-Rail-2 do 130 milisekúnd. Táto hodnota pomáha pri premosťovaní sieťových výpadkov napätia.

  Murrelektronik Slovakia s.r.o Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 3211 1127