Digitálna transformácia nevyžaduje skriňové rozvádzače

Digitálna transformácia |Prispôsobenie strojov a zariadení prostredníctvom decentralizácie na požiadavky budúcnosti

Digitálna transformácia v aizačnom odvetví kráča vpred veľkými krokmi. Budúcnosť sa čoraz viac zameriava na softvérovú rovinu, čo znamená nové výzvy. Spoločnosť Murrelektronik sa už roky orientuje na decentralizáciu a vyvíja všetky hardvérové produkty potrebné pre digitálnu transformáciu (zbernicové moduly, sieťové prepínače, napájacie zdroje, IO-Link, káble a konektory) a disponuje vďaka know-how digitálnych dvojčiat silným softvérovým zázemím.

Decentralizácia nie je záležitosťou len jedného alebo len jednotlivých výrobkov, ale musí byť chápaná ako systém. Pretože len s komplexným zohľadnením, plánovaním a inštaláciou je možné odhaliť potenciály v efektívnosti a z aizácie dosiahnuť maximum. Iba prostredníctvom inteligentnej integrácie do celkového systému sa z produktu stáva riešenie. Vďaka súhre všetkých jednotlivých komponentov sa takto digitálna transformácia posúva profesionálne vpred.

Moduly IO-Link Master

Murrelektronik MVKPro Impact67Pro
Obr.: Murrelektronik GmbH | Zbernicové moduly IP67 „MVK Pro“ a „Impact76 Pro“ sú kompletne novými vývojovými produktmi a rozširujú IO-Linkové portfólio spoločnosti Murrelektronik. Okrem iného ponúkajú všetky bežné protokoly alebo používanie nezávislé od zbernice, výstupný prúd portu 4A, diagnostiku On Board a robustné teleso.

IO-Link znamená plug and play pri inštalácii v oblasti aizačnej techniky. Práve na pozadí neustále komplexnejších výrobných procesov a zariadení, pri ktorých sa zhromažďuje a sieťovo prepája stále viac údajov, vytvára komunikačný štandard maximálnu transparentnosť od úrovne snímačov a akčných členov až po Cloud. Nové IP67 zbernicové moduly „MVK Pro“ a „IMPACT67 Pro“ sú absolútnymi novinkami. Majú osem multifunkčných master portov, vďaka L-kódovaným konektorom M12 sú schopné realizovať aj vysoké prúdy a používajú ethernetové protokoly PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT.

Inštalačné riešenia Vision

Murrelektronik Vision Produkte
Obr.: Murrelektronik GmbH | Inštalačné riešenia Vision od Murrelektronik (zľava doprava): Xelity Hybrid Switch preberá dátovú komunikáciu a prúdové napájanie, Injection Box je štvornásobný 24 V napäťový a signálový napájač, Master Breakout Box rozvádza napätie a signály a NEC Class 2 Splitter je čisto napäťovým a signálovým rozbočovačom

Priemyselné spracovanie obrazu v oblasti priemyselnej výroby a logistiky nadobúdajú na dôležitosti. S modulárnymi riešeniami Plug & Play od Murrelektronik sa systémy Vision nielen rýchlo a flexibilne uvádzajú do prevádzky. Tieto moduly ponúkajú aj možnosť rozsiahlej a podrobnej diagnostiky a majú tak veľký vplyv na disponibilitu zariadenia.

Automatizačný systém Vario-X

Digitálna transformácia | Murrelektronik Vario-X
Obr.: Murrelektronik GmbH | Vario-X je modulárna a vysoko flexibilná aizačná platforma, pomocou ktorej je možné po prvýkrát implementovať všetky aizačné funkcie úplne decentralizovane, t.j. bez architektúry skriňových rozvádzačov.

S decentrálnym aizačným systémom Vario-X sa skriňový rozvádzač stáva prebytočným.

Vario-X dostáva snímače a akčné členy do priameho strojného prostredia a zabezpečuje pri plynulej integrácii decentrálnych servopohonov spoľahlivú správu napätí, signálov a dát. Zariadenie aizované prostredníctvom Vario-X má od počiatku svoje digitálne dvojča. Digitálny obraz 1:1 obsahuje všetky funkcie a parametre originálneho stroja alebo zariadenia a je možné umiestniť ho do výrobnej haly prostredníctvom virtuálnej reality. Digitálne dvojča prispieva významnou mierou aj v oblasti prediktívnej údržby. S použitím umelej inteligencie je možné odhaľovať anomálie v toku procesov a včas zavádzať opatrenia na ich nápravu. Náklady a čas sa tak šetria nielen vo fáze plánovania, ale aj pri inštalácii v prevádzke a servisných činnostiach.

Prečítaj si taktiež: Zásuvné konektory na stroji na prívod el. energie

Konektory MQ15

Digitálna transformácia | Murrelektronik MQ15
Obr.: Murrelektronik GmbH | Zásuvné konektory série MQ15-Serie Murrelektronik neprepúšťajúce vodu a prach napájajú stroje a zariadenia energiou a sú predurčené na pripájanie asynchrónnych a trojfázových motorov.

Stroje a systémy potrebujú energiu a na ich zásobovanie energiou sú potrebné jednoduché riešenia. Zásuvné konektory série MQ15 neprepúšťajúce vodu a prach sa jednoducho inštalujú vďaka rýchlemu pripojeniu bez použitia náradia. Sú predurčené na pripájanie asynchrónnych a trojfázových motorov. Vysoké hodnoty prenosu prúdu (až 16 A trvalé zaťaženie) pri napätí až 600 V AC otvára široké možnosti použitia.

Inštalácia so systémom a koncepciou

Zohľadnenie celého systému môže viesť k obrovskému potenciálu úspor počas inštalácie a umožňuje vyhnúť sa chybám pri inštalácii. Cestu k digitálnej transformácii je preto potrebné vždy vnímať ako tandem decentralizácie a efektívneho inštalačného konceptu, vyvinutého pre celý systém.

Murrelektronik Slovakia s. r. o.

Mýtna 48, 81107 Bratislava, SLOVAKIA

www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 57 351 351