#07 DELTA Roboty

DELTA Roboty

Delta roboty patria do skupiny paralelných robotov.  Ich najčastejšie uplatnenie je nasledovné:

  • manipulácia s bremenom "pick and place",
  • paletizácia (balenie),
  • depaletizácia.

Čo je ich výhodou a nevýhodou?

Na trhu existujú roboty, ktoré sú flexibilnejšie a ich využitie je univerzálnejšie. Hovoríme predovšetkým o 6- osích robotoch.  Prečo sú teda v mnohých prípadoch Delta roboty uprednostňované? Rýchlosť a presnosť sú vlastnosti, pre ktoré sa užívatelia obhliadajú práve po uvedených robotoch. Z praxe však môžeme hodnotiť tieto druhy robotov za náročnejšie na údržbu. Pri danej konštrukcií sa rýchlejšie opotrebovávajú pohyblivé časti robota v porovnaní s robotmi so sériovou kinematikou. Za veľkého konkurenta Delta robotov považujeme SCARA roboty, ktoré sú rovnako rýchle a presné, avšak ich údržba je menej náročná.

Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť znázornenú pracovnú oblasť jedného zo skupiny DELTA robotov ( Delta robot spoločnosti ABB).

 Delta robot _Workspace

Prepojenie tzv. "vision systémov" (kamerových systémov) s priemyselnými robotmi je v súčasnosti bežnou záležitosťou. Pri danom type robota hrá kamerový systém taktiež dôležitú úlohu. Pri balení produktov do obalov je veľmi dôležité presné navádzanie robotov na pozíciu odkiaľ ma produkt uchopiť a kam ho ma následne vložiť. Na nasledujúcich videách si môžeme pozrieť ukážky DELTA robotov (simulované pracoviská a ukážky z praxe).

https://youtu.be/X4qGa0lbOnY?list=PL4STceGiXMVTOsRR8xsnMijA4GD8KCpBj&t=76

Zdroj: http://patentimages.storage.googleapis.com/US8272290B2/US08272290-20120925-D00000.png