Delenie materiálu

Pred samotným obrábaním sa materiál musí pripraviť. Musí mať predpísaný tovar, rozmery, akosť povrchu a mechanické vlastnosti. Tieto materiály sa čistia, rovnajú a delia. Týmto spôsobom sa vyrobia polovýrobky, ktoré už sú určené na obrábanie, napr. sústruženie, frézovanie... Za základný spôsob delenia považujeme rezanie a strihanie.

Rezanie

Rezanie kovov | YouTube

Trieskové delenie materiálu, ktoré rozdeľujeme sa niekoľko spôsobov:

1.) rezanie strojovou rámovou pílou

Reže sa pílovým listom z rýchloreznej ocele (triedy 19 8XX) s dĺžkou 350 až 700 mm a hrúbkou 1,5 až 3 mm. Tieto listy sú hrubo, stredne a jemnozubové. Rám s pílovým listom je poháňaný kľukovým mechanizmom a posuv do rezu vytvára hmotnosť ramena, alebo je vytváraný hydraulicky. Nevýhodou takého rezania je, že je prerušované, keďže pri spätnom pohybe píla nereže, aby sa nepoškodili zuby listu.

2.) rezanie kotúčovými pílami

Veľmi výkonné, keďže rezanie je neprerušované. Nástrojom pri tomto rezaní je pílový kotúč do priemeru 315 mm z rýchloreznej ocele s hrúbkou 0,5 až 6 mm. Pri väčšom priemere kotúča sú kotúče vyrobené z oceľového plechu a do drážok po obvode sa prispájkujú, prinitujú alebo vsadia zubové segmenty zo spekaného karbidu. Posuv kotúča do rezu je vykonávaný hydraulicky alebo mechanicky.

3.) rezanie pásovými pílami

V porovnaní s rámovými pílami majú väčší výkon, a majú menšiu šírku rezu ako kotúčové píly. Pílový pás, ktorého telo je vyrobené z pružinovej ocele a zuby z rýchloreznej ocele,  je vložený medzi dvoma kotúčmi, ktoré ho poháňajú.

4.) rezanie plameňom

Jedná sa o tzv. vypaľovnie, najčastejšie kyslíkovo-acetylénovým plameňom alebo plazmou. Je možné rezať materiál až do hrúbky 300 mm. Vypaľovacie stroje dokážu vypáliť aj zložitý tvar materiálu, pričom dráha horáka je riadená číslicovo (CNC vypaľovačky).

Pozri aj: Robotické rezanie plazmou | Výhody vs Nevýhody

Strihanie

Beztrieskové oddeľovanie materiálu dvoma proti sebe pohybujúcimi sa nožmi. Najčastejšie sa strihajú plechy (bežnými nožnicami na plech), ale strihať sa môže aj tyčový materiál pomocou špeciálnych nožníc. Na strihanie sa používajú aj pákové alebo tabuľkové nožnice.

  Zdroj: Technická akadémia SNV | Strojárska technológia, Ing. Jozef Kocurek

Adam Jakubec | DailyAutomation