Decentrálne aizačné riešenia

Decentrálne aizačné riešenia: prvotriedne inštalačné koncepty prepájajú všetky senzory a akčné členy v strojoch alebo zariadeniach obzvlášť hospodárnym spôsobom s riadiacim systémom, alebo niekedy dokonca priamo s cloudom. Kľúč excelentnej inštalácie spočíva v nasmerovaní pohľadu na všetky fázy životného cyklu. Výrobcovia strojov a zariadení musia z výberu inštalačného konceptu profitovať takisto, ako neskorší prevádzkovatelia. Fókus je orientovaný na nízke „Total Cost of Ownership“ a „Life-Cyle“, ktorý je ziskový pre všetkých zúčastnených.

Ako profitujú výrobcovia?

 • štandardizácia a zjednodušenie plánovacích a programovacích procesov
 • podstatné zjednodušenie kábeláže
 • redukovanie priestorových požiadaviek v skriňovom rozvádzači
 • jednoduchá montáž (Plug & Play)
 • vysoké modularizačné možnosti v aplikácii
 • nízka variantnosť požadovaných komponentov
 • kratšie doby uvádzania do prevádzky
 • stroje môže byť rýchlejšie vyexpedované
 • Safety integrated – bezpečnostné aspekty sú súčasťou konceptu
 • posilnenie konkurencieschopnosti vďaka atraktívnym komplexným balíkom

Ako profitujú prevádzkovatelia strojov a zariadení?

 • nachádzanie namiesto vyhľadávania chýb vďaka kanálovo granulárnym a mnohostranným diagnostickým možnostiam
 • jednoduchá a prediktívna výmena komponentov v zmysle prediktívnej údržby
 • nízke prestoje, vysoká disponibilita strojných zariadení, maximálny výstup
 • digitalizácia procesov a rutinných postupov

Inštalačné koncepty nečakajú na „zvesenie z konára“. Na to je rôznorodosť aplikácií a požiadaviek príliš veľká. Uvádzame len tri príklady: V niektorých strojných zariadeniach sa veľa bodov IO nachádza v kompaktnom priestore, v iných strojoch sú tieto veľkoplošne rozložené. Niektoré zariadenia sa nachádzajú v chránenom prostredí, v iných sú komponenty vystavené drsným priemyselným vplyvom. V niektorých strojoch je nevyhnutné realizovať prívod energie zo skriňového rozvádzača, v iných je možné prívod pomocou prístrojov so stupňom ochrany IP67 umiestniť priamo k spotrebičom v priemyselnom poli.

Profitujú všetci!

Náš príklad: Softvérový inžinier

Decentrálne aizačné riešenia
Naši zákazníci inštalujú viac ako 1,8 miliónov IO-modulov ročne

Zavedenie inštalačného konceptu orientovaného na budúcnosť, ktorého cieľom je maximálne výhodný pomer ceny a výkonu, je pre spoločnosti prínosom v celom rozsahu. Je však dôležité si uvedomiť aj to, že svoje výhody získavajú všetky oddelenia a osoby, ktoré sa na vytváraní nového konceptu podieľajú.

Náš príklad: Softvérový inžinier

Náš príklad: On profituje – v závislosti od realizovaného riešenia – napríklad nasledovne:

 • konfigurácie sa dajú ľubovoľne prenášať na ďalšie strojné zariadenia (Copy & Paste)
 • softvérová konfigurácia sa dá vykonávať nezávisle od hardvérovej štruktúry
 • parametre senzorov sa nemusia náročne nastavovať, pretože sa priamo načítava súbor zariadenia
 • rozpoznávanie topológie a podrobná diagnostika umožňujú jednoduché hľadanie a odstraňovanie chýb
 • uplatnenie modulových systémov v riadiacom softvéri pre prehľadné riadenie možností
 • znížené náklady na programovanie, keďže nie sú potrebné separátne bezpečnostné obvody
 • priemyselné štandardy, ako sú OPC-UA a IO-Link, sú rozhraním medzi cloudom a IO rovinou

 

Aktuálne trendy v oblasti decentralizácie

Vytváranie mechatronických jednotiek

Modularizácia strojov a zariadení sa považuje za obchodný model budúcnosti: Štandardizované mechatronické jednotky sa spájajú navzájom flexibilne a zodpovedajúc príslušným potrebám. S modulom MVK Fusion vyvinula spoločnosť Murrelektronik zbernicový produkt, ktorý túto myšlienku modularizácie realizuje jednoduchým spôsobom.

Modul PROFINET/PROFIsafe zjednocuje tri základné funkcie inštalačnej techniky do jediného kompaktného modulu:

 • digitálne štandardné senzory a ovládače,
 • digitálne bezpečnostne zamerané senzory a ovládače až po úroveň PLe,
 • IO-Link.

Táto kombinácia je výrazne inovatívna. S MVK Fusion je potrebných menej modulov prevádzkových zberníc na jednu modulárnu jednotku, v tom najlepšom prípade sa vyžaduje iba jeden zbernicový modul. Toto zjednotenie ponúka atraktívne šance pre množstvo aizačných aplikácií a teší nákupcov.

 

MVK Fusion so spojovacou technikou Push-Pull:

Šikovné riešenie pre konštrukciu strojov a zariadení

Pripojenie zbernicového modulu MVK Fusion sa realizuje pomocou spojovacej techniky Push-Pull. Umožnená je tým rýchla montáž zbernicových a napájacích konektorov jedným „kliknutím“. Prečo sa popredné nemecké firmy v automobilovom priemysle rozhodujú vo svojich schvaľovacích špecifikáciách pre Push-Pull – a môže byť táto spojovacia technika správnou voľbou aj pre výrobcov strojov a zariadení v iných segmentoch?

Káble ako metrový tovar

Rýchla spojovacia technika Push-Pull má svoj pôvod vo výskumných dielňach automobilového priemyslu. Práve preto je taktiež veľmi atraktívnym riešením aj pre mnohé iné branže a aplikácie. Veľká výhoda konektorov Push-Pull spočíva v tom, že stačí len niekoľko jednoduchých krokov a rekordne krátky čas, aby sa konektory sami „zaklapli“ a pripojili.

Ak možno presné dĺžky vedení zistiť až pri montáži jednotlivých komponentov stroja, predvedú „samozaklápacie“ konektory Push-Pull svoju plnú silu! V kombinácii s káblami, ktoré Murrelektronik poskytuje ako metrový tovar navinutý na bubnoch, sa dajú na centimeter presne prirezané spojovacie vedenia „vyrobiť“ priamo na mieste.

Rýchle a flexibilné riešenie, vďaka ktorej sa MVK Fusion so spojovacou technikou Push-Pull stáva veľmi zaujímavou voľbou pre profesionálnu prácu pri inštalovaní zariadení a strojov. Jedným z dobrých príkladov je montáž zariadení vo rozsiahle dimenzovanej logistickej jednotke.

 

Murrelektronik Slovakia s.r.o
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk
+421 2 3211 1127