Prepnite na turbo! Decentrálna automatizačná technika | Murrelektronik

Decentrálna automatizačná technika | Rozhodujúci predstih: až do 30 percent úspora nákladov vďaka riešeniam systémovej techniky od spoločnosti Murrelektronik.

Tlak nákladov a konkurencie rastie. Komplexné automatizačné systémy od spoločnosti Murrelektronik významnou mierou prispievajú k úspore času, peňazí a nervov. Odstraňujú tým tlak z elektrickej inštalácie strojov a zariadení a napomáhajú dosiahnuť rozhodujúci predstih pred konkurenciou.

Vaše miesto na najlepšej štartovacej pozícii

Elektroinštalácia, ktorá nezodpovedá najnovšiemu stavu, pôsobí ako brzdový klátik. Podniky sa tak dostávajú pri inštalácii strojov a zariadení voči konkurencii do nevýhody. Koncepcie konštrukcií a strojov, ktoré rokmi narástli, v súčasnosti čoraz viac sťažujú hospodárnu výrobu. Množstvo navzájom nezosúladených komponentov zvyšuje náročnosť kábeláže a uvedenia do prevádzky. Často je potrebné realizovať dodatočné rozšírenia a zmeny. Chýbajúce miesto v rozvodnej skrini a problematické rozhrania s rôznymi dodávateľmi spôsobujú ďalšie problémy.

Pripadá vám to známe? Tak prepnite na turbo už dnes spolu so spoločnosťou Murrelektronik! Ako špecialista na automatizačnú techniku bez skriňových rozvádzačov a decentrálnu inštalačnú techniku novo definujeme prenos energie, signálov a dát – a to šité na mieru Vašim potrebám a prispôsobené Vášmu podniku.

Naši experti zvyšujú nevyužitý potenciál v elektrickej inštalácii strojov a zariadení. Výsledkom je úspora nákladov až do 30 percent.

Ostrovčekové riešenia sú minulosťou

Zastaralá elektroinštalácia môže výstavbu strojov a zariadený značne zabrzdiť. Klasické inštalačné riešenia vychádzajú z predpokladu, že celá riadiaca technika je umiestnená v rozvodnej skrini. Snímače a akčné členy sú do poľa pripájané cez veľkú rovinu sériových svoriek. Množstvo jednotlivých komponentov zvyšuje poruchovosť, ako aj vysokú náročnosť pri montáži a uvádzaní do prevádzky.

Prejdite do e-shopu Murrelektronik

V ďalšom slede bola klasická paralelná kábeláž premiestnená z rozvodnej skrine do poľa: Separátne oddelené svorkovnicové skrinky distribuovali energie a dáta v periférii stroja. Tým sa náročnosť montáže mierne znížila – za cenu nárastu možných zdrojov chýb. Obzvlášť náročné je vyhľadávanie chýb pri v prípade skratov a preťaženia. Často sa tiež vyskytujú chyby pri kábeláži medzi rozvodnou skriňou a perifériou. Dôsledok: dlhé časy odstávok a výpadkov výroby.

Má to systém!

V rámci študijného projektu DESINA porovnali vedeckí pracovníci Technickej univerzity v Mníchove klasické inštalačné koncepty na jednej strane a systematické decentrálne koncepty na druhej strane. Skúmal sa značný potenciál úspor vyplývajúci z prechodu. Výsledky štúdie sa potvrdzujú praktickými skúsenosťami, ktoré spoločnosť Murrelektronik získala v referenčných projektoch s podnikmi všetkých priemyselných odvetví a rôznych veľkostí.

Pre dosiahnutie úspory nákladov až do 30 percent sú rozhodujúce najmä dva faktory:

 • Decentrálna automatizačná technika – komponenty sa neumiestňujú do rozvodnej skrine, ale do priamej blízkosti procesov.
 • Systematická inštalačná technika – na miesto rôznych jednotlivých komponentov sa dostáva zosúladený stavebnicový systém.

5 TOP argumentov prečo decentrálna automatizačná technika 

Inštalačné riešenia od Murrelektronik Vám zabezpečia predstih vďaka ...

 1. skráteným realizačným dobám, od konštrukcie až po uvedenie do prevádzky
 2. úspore nákladov v inštalačnej technike
 3. bezpečnej budúcnosti umožnenej najmodernejšími, navzájom zosúladenými technológiami
 4. automatizačným systémom s kompaktnou konštrukciou a optimálnymi diagnostickými možnosťami
 5. synergiám a procesným úsporám vo všetkých oblastiach

Nízke náklady, vysoká účinnosť

Murrelektronik sleduje komplexný prístup pri optimalizácii nákladov: Konštrukčná fáza napríklad prispieva k celkovým nákladom stroja len desiatimi percentami. Už v tejto fáze sa však stanovuje okolo 70 percent celkových nákladov stroja, pretože tu sú prijímané dôležité rozhodnutia a definované trasy vedenia energie, dát a signálov.

Experti od spoločnosti Murrelektronik poznajú tie príslovečné skrutky, ktoré je potrebné otáčať v každej pozícii hodnotového reťazca, aby bolo možné optimalizovať inštalačnú techniku strojov a zariadení:

 • Inštalačný koncept sa definuje v konštrukcii, čo v značnej miere ovplyvňuje neskoršiu hospodárnosť strojov a zariadení.
 • Správne inštalačné riešenie znižuje stupeň komplexnosti dielov zaobstarávaných nákupom. Ďalšie prednosti: testovaná kvalita, vysoká spoľahlivosť dodávok, celosvetová distribučná sieť a menej dodávateľov.
 • Decentrálna, racionálna a bezchybná inštalácia je našou kľúčovou kompetenciou. Štandardizované zásuvné konektory zabezpečujú enormnú časovú úsporu a znižujú chybovosť.
 • Systémy Murrelektronik sa opierajú o inteligentný softvér. Tým sa redukuje náročnosť programovania, uľahčuje štandardizácia a aktívne podporuje pripojenie na nadradené softvérové systémy.
 • Decentralizované IO systémy zabezpečujú obzvlášť rýchle uvedenie do prevádzky. To umožňuje priebežné čiastočné uvádzania do prevádzky. Modulárny diagnostický systém minimalizuje náročnosť pri vyhľadávaní chýb.
 • Servis, celkom jednoducho: Priemyselná kvalita, odolný dizajn a elektronika odolná voči elektromagnetickému rušeniu sú zárukou dlhých prevádzkových dôb aj v drsných prostrediach. Vďaka modulárnemu konceptu sa jednoducho realizujú neskoršie zmeny a doplnenia.
 • Výroba profituje z presných diagnostických informácií, vďaka ktorým sa zvyšuje dostupnosť stroja. Nové potenciály otvárajú možnosti pripojenia IIoT. Keďže decentrálna inštalačná technika vyžaduje menej miesta, uvoľňuje sa cenný priestor pre výrobu.

Prejdite do e-shopu Murrelektronik

Príbehy úspechu z praxe

Inštalačný koncept má len „čokoládové“ stránky

Vo valcovniach na spracovanie čokolády prešiel švajčiarsky technologický koncern Bühler AG z centrálneho ovládania strojov s konvenčným prepojením typu point-to-point na decentrálny inštalačný koncept plug & play. Prefabrikované káble, zásuvné spojenia a premiestnenie inteligencie k snímačom a akčným členom redukovali počet svoriek a tým konštrukčnú veľkosť rozvodnej skrine o polovicu. Časová náročnosť kábeláže stroja sa znížila o faktor 2,5. Prestavba pomocou Murrelektronik na Cube67 minimalizuje aj dobu inštalácie pri uvádzaní do prevádzky – a to pri viac ako 150 strojoch ročne.

Murrelektronik dáva dokopy presvedčivý balíček

Na flexibilnú modularitu funkčných jednotiek a stavebnicový systém vsádza nemecký výrobca obalových strojov, spoločnosť Somic. Optimálne splnené sú systémovo-technické požiadavky inštalačnej techniky Murrelektronik: Pripojenie modulov sa dá realizovať jednoducho, štandardizovane a zároveň otvorene.

Jedinečné predvedenie výkonnosti v strojárenstve

Od kábeláže so samostatnými vodičmi v individuálnych svorkovnicových skrinkách k decentrálne organizovanej inštalácii strojov – táto zmena viedla v spoločnosti SN Maschinenbau z Wipperfürthu v oblasti materiálových nákladov a časovej náročnosti k úspore až 70 percent . Vďaka zavedeniu predinštalovaných funkčných konštrukčných skupín sa aj konštrukcia a montáž dajú realizovať výrazne rýchlejšie.

Spravte to tak, ako tieto špičkové podniky, a kontaktujte expertov od spoločnosti Murrelektronik! Radi vypracujeme pre Vás zodpovedajúci koncept a predstavíme potenciály úspor.

   

Murrelektronik Slovakia s. r. o.

Mýtna 48, 81107 Bratislava, SLOVAKIA

www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 57 351 351