Cube67 od Murrelektronik podporuje trend flexibilizácie a modularizácie | Murrelektronik

Decentralizácia najvyššieho stupňa

Významným aktuálnym trendom v oblasti priemyselnej aizácie a strojných zariadení je flexibilizácia a modularizácia. Stále častejšie sa základné stroje a voliteľné funkčné jednotky zhotovujú ako mechatronicky navzájom oddelené jednotky, ktoré sa navzájom spájajú krátko pred uvedením do prevádzky. Inštalačná technika musí držať krok s modularizáciou stroja. Zbernicový systém Cube67 od Murrelektronik je presne tým riešením, ktoré je tu potrebné. Kombináciou diagnostickej brány Cube67 a možnosti jednoduchej integrácie technológie I/O-Link otvára Cube67 dvere k decentralizácii a digitalizácii do cloudového systému cez rozhranie OPC UA.

Topológia a vyskytujúce sa chyby sú vizualizované prehľadne a vo viacerých jazykoch na komfortnom webovom rozhraní

Cube67 od Murrelektronik podporuje trend mudularizácie, samotný systém je až do detailov vystavaný/konštruovaný modulárne. V súčasnosti sa tento systém využíva už vo vyše 100 000 strojoch a zariadeniach v rôznych odvetviach a rôznych aplikáciách a k dispozícii je pozoruhodne veľký počet rozličných variantov modulu.

Mnohé z týchto variantov sú opatrené multifunkčnými zásuvnými miestami, ktoré možno konfigurovať ako vstupy alebo výstupy. Tým je umožnené vytváranie inštalačných konceptov orientovaných na požiadavky zákazníkov, ktoré sa dajú flexibilne a až do najmenších detailov zhotoviť na mieru skutočne požadovanému počtu I/O prvkov v rovine snímačov a akčných členov. Pri tomto nákladovo efektívnom riešení nezostáva nevyužité takmer žiadne zásuvné miesto, môžeme hovoriť o takmer dokonalej decentralizácii.

Systémové kábel (zelený) prenáša komunikačné údaje a napájacie napätie

Veľkou prednosťou systému Cube je „jednokáblová stratégia“: Prenos komunikačných údajov a napájacieho napätia sa vykonáva jediným systémovým káblom. Káblové kanály a energetické reťazce sa tým uvoľnia, možno ich dimenzovať v menších rozmeroch, prípadne úplne vylúčiť. Vďaka 6-pólovým konektorom M12 je zažehnané aj nebezpečenstvo náhodného nesprávneho zapojenia.

Na štyroch vetvách každého zbernicového uzla možno v inštalačnom okruhu o dĺžke 60 m pripojiť až 32 modulov, systém Cube je preto dokonale vhodný aj na rozsiahle inštalácie. Vetvy sú istené integrovanými elektronickými poistkami (MICO), osvedčeným prúdovým monitorovacím systémom od firmy Murrelektronik. Šetrí to miesto v spínacej skrini, pretože je možné upustiť od ističov vedenia.

Pri inštaláciách možno siahnuť na univerzálne portfólio modulov so stupňom krytia od IP20 cez IP67 až po IP69K. Komunikácia pritom prebieha vždy len cez jeden zbernicový uzol. Výmena zbernicového uzla je možná v závislosti od nadradeného riadiaceho protokolu. Táto skutočnosť umožňuje „zmenu ovládania bez zmeny systému“; ten istý, identický koncept inštalácie (Profibus, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT) je možné použitím zodpovedajúceho zbernicového uzla pripraviť pre rôzne protokoly. Táto možnosť skrýva v sebe neuveriteľný potenciál racionalizácie.

Machine Option Management – koncept pre všetky varianty

Aby modularizácia nevyžadovala riešenie úloh súvisiacich so zosúlaďovaním, ponúka systém Cube tzv. Machine Option Management (MOM). Projektovanie hardvéru a softvéru sa vykonáva na virtuálnej báze štandardizovanej maximálnej konfigurácie. Na reálnom stroji sa potom vykoná jednoduchá aická aktivácia komponentov, ktoré sú na stroji skutočne prítomné.

Takto je možná dokonalá konfigurácia najrôznejších variantov konkrétneho stroja. Predstavuje to podstatné zjednodušenie a „uľahčuje“ život používateľa. Voliteľná možnosť dodatočného vybavenia sa realizuje jednoducho stlačením gombíka, náročné softvérové prispôsobenia sa stávajú prebytočnými.

Priama integrácia bezpečnostných signálov

Myšlienka racionálnej realizácia strojných inštalácií znamená špeciálnu výzvu v prípade potreby integrovania bezpečnostno-technických aspektov. Systém Cube ponúka z tohto pohľadu veľmi zaujímavé riešenie: Kombinácia modulov Cube67-K3 s blokovým modulom MVK Metall Safety je ekonomicky výhodná z hľadiska počtu bezpečných výstupov.

Prostredníctvom bezpečných výstupov na zbernicovom module pre aktívnu bezpečnosť MVK Metall Safety – ovládanými aplikáciou PROFIsafe, bezpečnostným rozšírením PROFINetu – sa bezpečne vypína až 12 štandardných výstupov (funkcionalita K3). Tieto výstupy sú rozdelené na dva bezpečnostné obvody, každý s tromi zásuvnými miestami s možnosťou dvojnásobného obsadenia. Vďaka tomu sa znásobuje počet bezpečných výstupov – jednoduchá, ale veľmi efektívna metóda na redukovanie nákladov a náročnosti. Senzory Safety sa pri tejto kombinácii integrujú priamo do konceptu inštalácie. Nie sú potrebné žiadne bezpečnostné relé, čo podstatne redukuje náklady na kabeláž a šetrí tiež množstvo miesta v spínacej skrini.

Podrobná diagnostika v rámci celej inštalácie

Na pripojenie snímačov a akčných členov stačia pripojovacie vedenia minimálnej dĺžky

K základným výhodám systému Cube patria významné diagnostické možnosti siahajúce do pôsobivej hĺbky, zahŕňajúce zo zbernicového uzla v modulovej a kanálovej štruktúre celý inštalačný koncept. Toto množstvo informácií umožňuje úsporu času jednak pri inštalácii, predovšetkým však – už aj z hľadiska obrovských nákladov, ktoré môžu byť spôsobené už krátkymi prestojmi stroja – pri hľadaní chýb.

Cube ponúka dobre identifikovateľnú diagnostiku prostredníctvom LED diód, ktoré pracovníkovi pri stroji na prvý pohľad červenou farbou znázornia, na ktorom zásuvnom mieste sa vyskytla chyba. Tieto diagnostické funkcie možno detailne programovať a vyhodnocovať prostredníctvom príslušného riadiaceho systému.

Efektívnejšiu, časovo úspornejšiu a integratívnejšiu metódu však predstavuje diagnostická brána Cube67. Táto brána umožňuje vyhľadávanie chýb bez akéhokoľvek programovacieho úsilia. Modul, ktorý je jedinečným na trhu, možno integrovať do nových inštalácií, ako aj dodatočne zabudovať do existujúcich inštalácií.

Diagnostická brána Cube67 číta všetky signály a diagnostické hlásenia kompletnej inštalácie dokonale presne a nezávisle od riadiaceho systému. Topológia a vyskytujúce sa chyby sú vizualizované prehľadne a vo viacerých jazykoch na komfortnom webovom rozhraní.

Údaje k dispozícii tiež prostredníctvom štandardného rozhrania OPC UA na ďalšie analytické spracovanie v ľubovoľnom cloudovom systéme. A síce – v najpravejšom zmysle slova – „mimo riadiaceho systému“ a teda ako integrálna súčasť inštalácie, ktorá sa pri zmene riadiaceho systému nemení.

52 smart IO-Link prvkov na jednom uzle

Pri zbernicovom systéme Cube67 nezostáva nevyužité ani jedno zásuvné miesto

Cube67 je tiež dokonale vhodný na integrovanie smart snímačov IO-Link, a to vďaka modulom určeným výhradne pre tento účel. Na jednom uzle môže byť pripojených až 52 snímačov IO-Link, čo je z hľadiska konkurencie skutočne pôsobivé číslo! Murrelektronik uľahčuje inštaláciu svojou širokou zásobou príslušenstva pre integráciu technológie IO-Link vo forme analógových meničov IO-Link, indukčných spojovacích prvkov a rozbočovačov.

Kto musí z dôvodu zvyšovania modularity svojich strojov a zariadení vytvárať flexibilné a modulárne inštalačné koncepty, ten nájde v systéme Cube67 mnohostranné a výkonné riešenie. Systém otvára dvere smerujúce do tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie, nie však len pri nových inštaláciách, keďže diagnostická brána Cube67 umožňuje optimálne prispôsobiť aj existujúce inštalácie novým štandardom.

Navštív našu stránku Murrelektronik a zisti viac!Murrelektronik Slovakia s.r.oPrievozská 4/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinovwww.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk+421 2 3211 1127