Výkonný balík s veľkým zdvihom pre kolaboratívne aplikácie | Co-actEGL-C | SCHUNK

Uchopovač s veľkým zdvihom SCHUNK Co-act EGL-C predstavuje míľnik na ceste ku komplexnej spolupráci človeka a robota. Celosvetovo prvý uchopovač s veľkým zdvihom, ktorý bol vyvinutý pre kolaboratívnu prevádzku, dosahuje vysoké uchopovacie sily s hodnotou až 450 N a kombinuje ich s veľkým zdvihom až 42,5 mm na jeden prst. Inteligentný 24 V výkonný balík je vhodný pre manipuláciu s obrobkami vážiacimi až 2,25 kg a možno ho flexibilne použiť pri aplikáciách s mnohými variantmi. Ďalšie plus: Do jeho uvedenia na trh, ktoré je plánované na koniec roka 2019, bude tento komponent disponovať certifikáciou od DGUV pre aplikácie v rámci spolupráce človeka a robota.

Článok pokračuje za videom ...

 Kým pôsobiaca uchopovacia sila bola pri doterajších uchopovačoch SCHUNK s certifikáciou DGUV obmedzená na 140 N na jeden prst, tak spoločnosť SCHUNK teraz prostredníctvom uchopovača Co-act EGL-C vyráža vpred do novej sféry komponentov a potenciál spolupráce človeka a robota po prvýkrát sprístupňuje pre manipulačné hmotnosti presahujúce montáž malých dielov. Pritom sa kompetentný líder v oblasti uchopovacích systémov a upínacej techniky zameriava najmä na automobilový dodávateľský priemysel a na samotných výrobcov automobilov, ktorí intenzívne pracujú na príslušných scenároch HRC. Špecialisti z tímu SCHUNK Co-act sa okrem toho zameriavajú aj na iné priemyselné použitia, medzi ktoré patrí napríklad strojárstvo. Tu by silný uchopovač mohol priniesť urýchlenie procesov v rámci aplikácií HRC, ktoré doteraz z dôvodu chýbajúcej bezpečnej aktoriky v rozsahu zaťaženia do 2,25 kg nebolo možné zrealizovať.

Kombinované meranie sily a dráhy

Aby bolo možné aj napriek vysokej uchopovacej sile dodržať biomechanické hraničné hodnoty zadefinované v ISO/TS 15066, tak uchopovač SCHUNK Co-act EGL-C je vybavený kombinovaným meraním sily a dráhy. Čeľuste na meranie sily, ktoré sú integrované v základných čeľustiach, spolu s inkrementálnymi snímačmi permanentne monitorujú príslušnú uchopovaciu silu a polohu prstov uchopovača. Uchopovací proces, ktorý je uložený v uchopovači, je rozdelený na niekoľko fáz: Až do teoretickej vzdialenosti 4 mm od naučeného obrobku, teda výrazne menej ako je hrúbka prsta, je uchopovacia sila obmedzená na 30 N. Ak v rámci tejto fázy približovania dôjde ku kolízii napríklad s rukou operátora, tak uchopovač okamžite prejde do bezpečného zastavenia bez nebezpečenstva vzniku zranenia. Až v druhej fáze, teda pri vzdialenosti obrobku < 4 mm, sa prsty zatvárajú s voľne zadefinovateľnou maximálnou silou 450 N. Ak systém počas tejto fázy zatvárania odmeria poddajnosť, napríklad z dôvodu uchopenia príliš malého obrobku, ktorý chce operátor odobrať ručne, tak aj v tomto prípade dôjde k automatickému zastaveniu pohybu. To isté platí aj pre prípady prekročenia očakávaných rozmerov obrobku o 2 mm, napríklad z dôvodu, že nie je k dispozícii žiadny diel. V tretej fáze napokon uchopovač zistí, či je diel bezpečne uchopený, a použitím brzdy aktivuje integrované udržiavanie uchopovacej sily. Vďaka tomu nemôže dôjsť k uvoľneniu uchopeného obrobku ani v prípade núdzového vypnutia. V prípade výpadku prúdu navyše nie je potrebné žiadne opätovné referencovanie.

Plug & Work

Silný uchopovač s veľkým zdvihom zo série SCHUNK Co-act sa dodáva kompletne vopred zmontovaný a je k dispozícii s vhodnými rozhraniami pre HRC roboty, okrem iného od výrobcov, akými sú KUKA, YASKAWA, FANUC, Universal Robots a NACHI. Vďaka tomu je možné rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky prostredníctvom Plug & Work. Asistent pre uvedenie do prevádzky pritom zjednodušuje programovanie. Diagnostické rozhranie navyše umožňuje prístup k najdôležitejším procesným a stavovým údajom uchopovača počas prebiehajúcej prevádzky. Pre umožnenie plynulej a intuitívnej spolupráce s operátorom je uchopovač vybavený LED osvetlením s farbami semafora, pomocou ktorého možno signalizovať príslušný stav modulu. Riadenie a reguláciu inteligentného uchopovača SCHUNK Co-act EGL-C možno voliteľne vykonávať prostredníctvom rozhraní PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP alebo TCP/IP. Kompletná riadiaca a výkonová elektronika je priestorovo úsporným spôsobom zabudovaná vo vnútri jeho telesa, takže ho možno používať decentralizovaným a vďaka prevádzkovému napätiu 24 V DC v prípade potreby dokonca aj mobilným spôsobom. Stabilné vedenia a bezkefkový servomotor zaručujú vysokú mieru robustnosti a trvalo spoľahlivú prevádzku s minimálnou náročnosťou údržby. Uchopovač bude k dispozícii od konca roka 2019.

Čo sú to kolaboratívne roboty? Čítaj viac TU!

Autor: SCHUNK

SCHUNK Intec s.r.o.  Levická 7  SK-949 01 Nitra