CNC vs. Robot | +5 rozdielov medzi robotom a CNC strojom

CNC vs. Robot? Ľudia si často kupujú robota s očakávaním, že sa bude správať rovnako ako CNC stroj. To však nie je pravda, aj keď hranica medzi oboma sa postupom času zmenšuje.

Robot versus CNC stroj

Generálny riaditeľ RoboDK Albert Nubiola v rozhovore pre združenia Robotics Industries Association uviedol, že sa jedná o častý problém, na ktorý naráža mnoho ľudí začínajúcich s robotiku. Myslia si totiž, že sa robot bude správať rovnako ako existujúce CNC stroje.

Medzi týmito dvoma technológiami však existujú veľké rozdiely. Tie sa ale v poslednom desaťročí stále zmenšujú a zmenšujú. Roboty sú už teraz schopné vykonávať niektoré obrábacie úkony s výkonom, ktorý možno porovnať s CNC strojmi.

Čo sú CNC stroje?

Kľúčovou vlastnosťou počítačom riadených obrábacích strojov je ich presnosť. Môžu dosiahnuť vysokého výkonu i vo špecifických obrábacích operáciách. CNC je už dlho zavedená technológia pre aizované obrábanie. Prvý stroj predstavil inžinier John T. Parsons v 50. rokoch, krátko pred postavením prvého robota. Od tej doby sa obe technológie vyvíjajú paralelne.

CNC stroje sa obvykle pohybujú iba v osiach X, Y a Z, aj keď niekedy je možné orientáciu nástroja kontrolovať. Osi sú presne riadené počítačom, čo umožňuje veľmi precízny pohyb materiálu v porovnaní s ručným obrábaním.

Úlohy CNC strojov

Všeobecne platí, že samostatný CNC stroj je vhodný iba pre jednu úlohu. Existuje však niekoľko rôznych strojov, z ktorých každý je určený pre konkrétne obrábacie operácie.

U CNC strojov môžete dosiahnuť:

  • Frézovanie - riadenie rotačného frézovacieho nástroja pre postupné odstraňovanie vrstiev materiálu.
  • Vŕtanie - polohovanie vrtáku pre vytvorenie dier v materiáli.
  • Sústruženie - ovládanie statického nástroje na odstránenie materiálu z rotujúceho obrobku.
  • Preťahovanie - ovládanie statického preťahovacieho nástroja pre rezanie polygonálnych tvarov na rotujúci alebo statický obrobok.
  • Rezanie - riadenie nástroja, píly pre rezanie liniek v obrobku.

Čo sú roboty?

Dominujúcou vlastnosťou robotov je ich flexibilita. Dokážu dosiahnuť veľkého množstva rôznych úloh, a to nielen v oblasti obrábania. A čo viac, jeden robot sa môže použiť pre mnoho operácií.

Robotika existuje takmer toľko rokov ako CNC obrábanie. Prvýkrát boli použité k aizácii úloh vo výrobných odvetviach (napr. V automobilovom a leteckom priemysle), teraz ich využívajú podniky takmer vo všetkých sektoroch.

Robot sa skladá z tuhých mechanických väzieb, ktoré sa pohybujú precízne ovládateľnými motormi umiestnenými v kĺboch robota. Pri priemyselných robotov so 6 osami (najbežnejší typ) je každý článok spojený s predchádzajúcim kĺbom, ale ostatné roboty, ako je napr. Karteziánsky alebo delta, používajú odlíšené mechanické konfigurácie.

Chceš sa dozvedieť viac o priemyselnej robotike? Čítaj v našej On-line akadémii ...

Úlohy pre roboty

Roboty sú určené pre nespočetné množstvo rôznych úloh. Jediným limitom je vaša predstavivosť a niekoľko praktických obmedzení v technológii.

U robota môžete dosiahnuť:

  • Obrábanie - mnoho úloh, ktoré bežne vykonávajú CNC stroje, zvládne aj robot. Nie však všetky. Táto schopnosť môže byť príčinou toho, že niektorí ľudia nedokážu rozpoznať rozdiely medzi robotmi a CNC strojmi.
  • Manipulácia - presúvanie objektov v rámci pracovného priestoru.
  • Zváranie - bodové, odporové a oblúkové zváranie, a pod.
  • Triedenie - prepojením robota a vision systému či iného senzorického systému nám robot ponúka široké množstvo aplikácii.
  • Lakovanie či iný výrobný technologický proces.

Najsilnejší robota na svete ???

5 rozdielov medzi robotmi a CNC strojmi, CNC vs. Robot

Okrem odlišnosti v zadaných úlohách existujú aj rozdiely medzi výkonom a kvalitou.

1. Pracovná oblasť

Pracovný priestor CNC stroje možno zvyčajne definovať ako malú kocku. Naproti tomu roboty majú zvyčajne veľký sférický pracovný priestor.

2. Programovanie

CNC stroje sú naprogramované pomocou G-kódu. V dnešnej dobe ide najčastejšie o SW generovaný softvérom CAM. Roboty sú naprogramované pomocou programovacieho jazyka výrobcu. Avšak programy tiež možno generovať mnohými ďalšími metódami programovania.

3. Presnosť

CNC stroje sú obvykle presnejšie ako roboty s presnosťou klesajúcou na zlomky mikrónu. Presnosť robotov je možné vylepšiť kalibráciou, ale pravdepodobne sa bude jednať o stovky mikrónov.

4. Tuhosť

CNC stroje majú zvyčajne vysokú tuhosť na všetkých osiach. Tuhosť robotov je všeobecne nižšia, avšak líši sa v závislosti od typu robota.

5. Singularita

Pozícia nástroja robota sa obvykle počíta pomocou inverzného kinematického algoritmu. Môžu vytvárať singularity - oblasti pracovného priestoru, ktoré sú v zásade mŕtvymi zónami spôsobenými matematikou v rámci algoritmu.

Chceš sa dozvedieť viac o priemyselnej robotike? Čítaj v našej On-line akadémii ...

Mali by ste si zaobstarať robota alebo CNC stroj?

Najlepším spôsobom, ako zistiť, či je pre vás lepší robot alebo CNC stroj, je vlastná skúsenosť. Pokiaľ nie ste si istý výberom, je taktiež na mieste osloviť experta v danej oblasti. U nás je to napríklad spoločnosť FANUC, ktorá má bohaté skúsenosti či už s CNC tak s priemyselnou robotikou.

Navštíviť stánky FANUC.SK

Autor: FANUC

Zdroj obr: avr-global.com

Reklama: Fanuc