„Chceme sa stať jasným lídrom na trhu s cobotmi v Európe“

Rozhovor s prezidentom a generálnym riaditeľom FANUC Europe o strategickej úlohe cobotov v spoločnosti

FANUC Europe Shinichi Tanzawa

Otázka: Spoločnosť FANUC práve vydala tri nové modely cobotov. Aké dôležité sú kolaboratívne roboty pre vaše podnikanie?

Odpoveď: Očakávame, že naše coboty FANUC CRX budú patriť medzi najobľúbenejšie roboty, pretože sú vhodné takmer na akúkoľvek aplikáciu v rôznych odvetviach. Najmä modely CRX oslovujú začínajúcich používateľov robotov vďaka ich bezpečnosti, nízkej hmotnosti a intuitívnemu programovaniu aj za pomoci drag and drop. Séria CRX otvára pre Fanuc nové zákaznícke segmenty. Keď predstavujeme naše nové modely CRX potenciálnym zákazníkom, stretávame sa s nadšenými reakciami. Rozhodne nás tiež veľmi teší, že získavame dlhodobú spokojnosť zákazníkov nielen v oblasti cobotov, ale aj pri bežných konvenčných priemyselných robotov.

Otázka: Aké funkcie má CRX, ktoré nemôže ponúknuť žiadny iný výrobca cobotov?

Odpoveď: Vďaka našim 40-ročným skúsenostiam s výrobou priemyselných robotov fungujú naše modely CRX spoľahlivo a presne v náročných podmienkach a poskytujú výrobcom najvyššiu možnú dobu prevádzkyschopnosti. V skutočnosti je naša séria CRX navrhnutá tak, aby fungovala bez údržby po dobu ôsmich rokov.

fanuc crx 03_2022
Zdroj: https://www.therobotreport.com/

Otázka: Na čo by ste sa radi v blízkej dobe zamerali?

Odpoveď:

V strednodobom horizonte sa chceme stať jasným lídrom na trhu s cobotmi v Európe

...a to tým, že podporíme zákazníkov, aby zvýšili využitie Fanuc robotov v širokom spektre aplikácií. S jedenástimi modelmi cobotov v rozmedzí od 4kg do 35kg užitočného zaťaženia si myslím, že sme v dobrej pozícii na dosiahnutie tohto cieľa.

Otázka: V decembri 2019 ste vydali svojho prvého ľahkého cobota, CRX-10iA. Aké sú vaše doterajšie skúsenosti s týmto cobotom?

Odpoveď: CRX sa teší širokému prijatiu, najmä v segmente oblúkového zvárania. Od začiatku roku 2022 našla asi tretina všetkých novopredaných cobotov CRX využitie v aplikáciách oblúkového zvárania, najmä vďaka jednoduchému manuálnemu navádzaniu a funkciám "drag and drop", ako aj osvedčenému a dôveryhodnému softvéru ArcTool od spoločnosti FANUC, ktorý poskytuje vysokú úroveň integrovanej zváracej funkčnosti bez potreby akéhokoľvek zákazníckeho vývoja. Okrem oblúkového zvárania vidíme pre našu sériu CRX mnoho ďalších aplikácií, od montáže malých dielov až po manipuláciu a paletizáciu veľkých komponentov a nespočetne veľa ďalších. Tiež očakávame, že ich možnosti v aplikovateľnosti budú pokračovať.

Otázka: Rozšíri FANUC výrobnú kapacitu robotov vďaka CRX?

Odpoveď: Spoločnosť FANUC historicky kontinuálne zvyšovala svoju výrobnú kapacitu robotov na súčasnú produkciu 11 000 kusov za mesiac a plánujeme ďalšie rozširovanie, ktoré sa neobmedzuje len na modely CRX. Využitím voľného priestoru v rámci spoločnosti a zlepšením efektívnosti sú jasné vyhliadky na zvýšenie objemu výroby na približne 14 000 jednotiek mesačne. Prebieha aj hodnotenie dosiahnutia výrobnej kapacity 16 500 jednotiek mesačne bez akejkoľvek novej výstavby. V súlade s očakávaniami na dramatický rast na globálnom trhu s robotmi však takéto vylepšenia našej produkcie vnímame ako obmedzené, pretože pokryjú dopyt len na niekoľko nasledujúcich rokov. Z tohto dôvodu uvažujeme o výstavbe novej továrne na výrobu robotov ako o ďalšom kroku.

Autor: FANUC Slovakia s.r.o.

Pri Jelšine 3636/ 1, 949 01 Nitra

Zdroj: Fanuc.sk