Charlie Chaplin - Mašina na kŕmenie :)

Ide o klip z klasického filmu z roku 1936: Modern Times. Charlie Chaplin je pracovníkom montážnej linky, ktorý znázorňuje osobu žijúcu v dobe poháňanou silnou industrializáciou. Počas svojej obednej prestávky je vyzvaný ku otestovaniu nového vynálezu: stroja na kŕmenie ... Pozrite sa ako to dopadlo ... :)

Zdroj: Charlie Chaplin - Eating Machine