#01 CAx systémy (Computer Aided technologies)

CAx systémy (Computer Aided technologies – Počítačom podporované technológie) je všeobecný pojem pre počítačové softvéri podporujúce návrh nového produktu a jeho uvedenie na komerčný trh. Ich využite nájdeme skoro vo všetkých oblastiach komerčného priemyslu, ako strojársky, elektrotechnický, stavebný, letecký, atď. Ide o programové vybavenie pre geometrické a matematické modelovanie súčiastok a ich vlastností.

Okrem grafických činností umožňujú realizovať aj rôzne inžinierske výpočty a analýzy. CAx systémy vykonávajú náročné úkony, preto potrebujú výkonnú výpočtovú techniku a výkonné grafické prostriedky na dvojrozmerné alebo trojrozmerné zobrazovanie projektovaných objektov a prípadne ich pohyb. Veľkou výhodou je, že pomocou CAx systémov je možné zobrazovať modely budúcich prototypov v 3D priestore v reálnom čase.

CAx-systémy
Zdroj: www.cax-systems.sk
Moderné CAx systémy poskytujú nevyhnutný základ pre vývoj nových prototypov strojov, súčastí, konštrukcií, atď. Vo väčšine prípadov sa využívajú od prvotného nápadu, výpočtového procesu až po finálny výrobok a následne pre jeho optimalizáciu pri odhalení nežiadúcich nedostatkov. CAx systémy umožňujú identifikovať a opraviť chyby navrhovaného produktu už v návrhovej fáze virtuálneho modelu, a tak urýchliť proces návrhu a následnú výrobu produktu. Počas vývoja CAx systémov došlo k rapídnemu zvýšeniu úrovne navrhovania a realizácie navrhovaných konštrukcií a výrobkov. Za viac ako 30 rokov existencie počítačom podporovaného konštruovania sa táto technológia rozvinula na vysokú úroveň a je v súčasnosti ultimátnou nutnosťou pre návrhárske aktivity nielen vo veľkých podnikoch, ale aj v malom podnikaní.

Prečítaj si viac z kategórie: CAx systémy

Viac o CAx systémoch sa dozviete vo videu:

Najpoužívanejšie CAx systémy sú:

Schéma využitia CAx-systémov
Zdroj: www.researchgate.net
Zdroje:

Autor: Dávid Borko | Daily Automation

 Našiel si nezrovnalosti v tomto príspevku? Daj nám o tom vedieť. Pomôžeš tým skvalitniť obsah portálu pre priaznivcov Daily Automation. Vopred ďakujeme za Tvoju ochotu!

info@dailyautomation.com