pondelok , december 16 2019
Domov / Tvoje vedomosti / Senzory a identifikácia

Senzory a identifikácia

01 – Strojové videnie: Úvod (Machine Vision)

„Machine Vision“ alebo v slovenskom preklade často označované ako: Strojové videnie, Počítačové videnie či jednoducho priemyselný kamerový systém. Cieľ je jasný: pomocou uvedených moderných technológií zdigitalizovať skúmaný objekt na obrázok, ktorý je prostredníctvom softvérových nástrojov podrobený analýze – spracovaniu dát. Výsledkom uvedeného procesu je napríklad informácia pre užívateľa o kvalite produktu, určenie …

Čítaj viac

02 strojové videnie: Učenie a využitie kamerového systému v priemysle

V predošlom príspevku sme si objasnili základný princíp a využitie strojového videnia. V uvedenom príspevku si objasníme o čosi viac využitie a zmysel kamerového systému využitého v priemysle. Učenie kamerového systému: Jednou z kľúčových úloh kamerových systémov v priemysle je rozpoznanie hľadaného obrazu v ich zornom poli. Uveďme si príklady prečo je rozpoznávanie obrazu tak dôležité: Príklad 1: V priemysle …

Čítaj viac

03 – Strojové videnie: Základné komponenty strojového videnia

V predošlých príspevkoch sme si objasnili základy strojového videnia a poukázali sme na rôznorodosť využitia. V danom príspevku si uvedieme základné komponenty potrebné k vytvoreniu funkčného celku strojového videnia a objasníme si ich základnú funkcionalitu. Strojové videnie pozostáva predovšetkým z niekoľkých funkčných celkov, a to z kamerového systému (snímača obrazu, objektív…), osvetlenia, jednotky na spracovanie dát a v neposlednom rade …

Čítaj viac

04 – Strojové videnie: Základné typy kamerových systémov

V uvedenom článku si uvedieme základné typy kamerových systémov pre strojové videnie. Vo všeobecnosti poznáme tri kategórie kamerových systémov, a to: 1D strojové videnie (Vision system), 2D strojové videnie (Vision system), 3D strojové videnie (Vision system). Rozoberme si jednotlivé technológie postupne: 1D strojové videnie: 1D vision system analyzuje signál „jednej línie“ (Line …

Čítaj viac

05 – Strojové videnie: 2D vs. 3D

Existuje mnoho rôznych možností ako riešiť špecifické úlohy strojového videnia. V niektorých prípadoch je výber 2D alebo 3D zrejmý. Niekedy sú však vhodné obe varianty, pričom každá z nich má svoje výhody a nevýhody. Je dôležité porozumieť práve ich benefitom, ktoré nám zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť celého kamerového systému (strojového videnia). Strojové videnie 2D: …

Čítaj viac

06 – Čítanie kódov (Barcode)

Barcode/Kód môžeme označiť za strojovo čitateľný identifikátor napríklad produktov, prepravovaných balíkov, montážnych dielov počas výroby, elektronických komponentov a podobne. V priemysle je možno pozorovať využitie rôznych typov kódov. Zoberme si ako príklad označenie auta pri jeho výrobe. Prostredníctvom kódu si vyrábaný automobil zo sebou nesie informáciou aké parametre má dané auto spĺňať, …

Čítaj viac

07 – Typy čítačiek kódov (Barcodov)

Ako sme si v predošlom príspevku uviedli, delenie čítačiek kódov je nasledovné: Laserové skenery/ čítačky, Vision/ kamerové čítačky. Nebolo to tak dávno, kedy bolo čítanie kódov realizované výlučne využitím lasera. Dnes je situácia odlišná a na trhu nájdeme mnoho čítačiek čiarových kódov od rôznych výrobcov. Laserové skenery/ čítačky: Pri danej technológii sa …

Čítaj viac

Identifikácia produktov v priemyselnej výrobe

Identifikácia slúži na rozpoznávanie entity v množine entít. Určité štandardy sa usilujú o jednoznačné priradenie identifikátora entite. Identifikácia je potrebná na zachovanie alebo zabezpečenie určitej transparentnosti a jednoznačnosti identifikovaných údajov. V oblastiach bežného ale aj pracovného života každého z nás sa podieľa na zabezpečení určitej bezpečnosti, napríklad bankomatové výbery, kde …

Čítaj viac

RFID -úvod a história

Na základe vzrastajúcich nedostatkov identifikácie pomocou čiarových kódov sa objavovali pokusy o odstránenie chýb vznikajúcich či už mechanickým alebo optickým poškodením týchto kódov. Rádiofrekvenčná identifikácia alebo RFID je identifikačný prvok slúžiaci na identifikáciu výrobkov, produktov, ale aj osôb či zvierat. Je nástupca systému čiarových kódov a odstraňuje nutnosť priameho kontaktu s …

Čítaj viac

RFID – Dátový nosič (transpondér – tag)

Vlastnosti a funkcie celého systému rádiofrekvenčnej identifikácie sa vzťahujú na použité tagy. Pre tento prvok sa v bežnej praxi používa niekoľko označení, ako napríklad už viac krát spomínaný tag alebo štítok, nálepka, transpondér, identifikátor a podobne. Medzi hlavné charakteristické znaky možno spomenúť: RFID tag je tvorený pamäťovým čipom, vysielacou – prijímacou anténou (cievkou) a samotným …

Čítaj viac
X