pondelok , december 9 2019
Domov / Tvoje vedomosti / Priemyselná robotika

Priemyselná robotika

01 – ROS – Robot Operating System – úvod do ROS

V júni 2015 sa Pomone v Kalifornii konala DARPA Robotics Challenge – súťaž humanoidných robotov záchranárov organizovaná legendárnou organizáciou amerického ministerstva obrany. Robotics-Challenge bol prehliadkou aktuálnych možností robotiky a zúčastnili sa ho špičkové robotické tímy z celého sveta, vrátane velikánov ako MIT či viacerých nemeckých, kórejských a japonských univerzít.  Tímy mali na prípravu a experimentovanie …

Čítaj viac

02 – ROS -Robot Operating System – ROS Industrial

Podľa štatistík International Robotics Federation sa v roku 2015 predalo 240 tisíc priemyselných robotov. Celkový počet funkčných manipulátorov v prevádzke sa odhaduje na 1,5 -2 milióny kusov, pričom prevažná väčšina z nich je nasadená v tradičných robotických aplikáciách ako welding, coating, material handling, čiže všade kde je potrebná vysoká presnosť …

Čítaj viac

03 – ROS – Robot Operating System – Definície a pojmy

V prvých dvoch článkoch o ROS a ROS-Industrial sme sa zaoberali pôvodom, motiváciou a stručným prehľadom možností, ktoré Robot Operating System v súčasnosti ponúka. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na ROS z pohľadu architektúry, objasníme si 3 základné koncepty systému a vysvetlíme si pojmy a definície s ktorými pri vývoji …

Čítaj viac

04 – ROS – Robot Operating System – Základné princípy

V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili čo je to ROS, stručne popísali základy jeho architektúry, rozdelenie na 3 nadväzujúce koncepty a vysvetlili dôležité pojmy, s ktorými sa pri vývoji v ROS určite stretnete. V tomto príspevku sa pozrieme bližšie na princíp fungovania ROS aplikácie. Na jednoduchom príklade sa pokúsime ilustrovať …

Čítaj viac

04 – Programovanie robotov – Plánovanie dráhy robota

Ku vysvetleniu spôsobu riadenia robota si uvedieme niekoľko potrebných poznatkov ohľadom priamej úlohy kinematiky a inverznej úlohy kinematiky. Znalosť kĺbových súradníc nám umožňuje celkom jednoznačne určiť hodnoty súradníc koncového člena manipulátora v kartézskom priestore. Ak si označíme vektor kĺbových súradníc q=[q1; q2; q3; q4; q5; q6]T (u robota so šiestimi …

Čítaj viac

01 Základy Priemyselnej robotiky- Úvod

Súčasný stav automatizácie priemyslu potvrdzuje, že robotizácia sa stáva súčasťou automatizácie výrobných a nevýrobných procesov. Neustále rastie tlak na zvyšovanie kvality a produktivity. Robotické pracoviská sú charakteristické vysokou presnosťou, rýchlosťou a konštantnou kvalitou. Ich adaptivita umožňuje maximálne prispôsobenie novým technologickým a technickým požiadavkám. S vývojom robotiky súvisí rozvoj podporných počítačových …

Čítaj viac

02 Základy Priemyselnej robotiky- Základné pojmy a štuktúra

V danom príspevku si objasníme základné pojmy z oblasti priemyselnej robotiky a základnú štruktúru zapojenia robota. Štruktúra zapojenia priemyselných robotov Priemyselný robot pozostáva z nasledovných zložiek: Manipulátor Riadenie robota Ručný programovací prístroj Spojovacie vedenia Softvér Voliteľná výbava, príslušenstvo 1- Manipulátor                    3- Riadenie robota 2- Spojovacie vedenia        4- Ručný programovací prístroj (Teach …

Čítaj viac
X