pondelok , december 16 2019

PLC

01 Základy PLC- Úvod

V dnešnej dobe mnoho ľudí jazdi do práce vlakom, autobusom či autom a podobne. Zamýšľal sa však niekto nad tým, ako sa vlastne naše auta vyrábajú? Čo stojí za výrobou áut? Čo riadi jednotlivé stroje, zariadenia ktoré pracujú takmer nepretržite v závodoch? Čo je „mozgom“ týchto strojov a ako sa …

Čítaj viac

02 Základy PLC – výhody

Rýchle programovanie úlohy, Táto vlastnosť patrí medzi hlavné prednosti PLC, kde je možnosť rýchlej realizácie systému. Technické vybavenie užívateľ nemusí vyvíjať. Stačí iba navrhnúť a objednať vhodnú sústavu modulov programovateľných automatov, tzv. konfiguráciu  pre danú aplikáciu, vytvoriť projekt, napísať program a zaviesť ho do chodu. Nekončiace zmeny v zadaní, Len výnimočne sa podarí, …

Čítaj viac

03 Základy PLC – Základná štruktúra PLC

PLC je užívateľský programovateľný riadiaci systém prispôsobený pre riadenie priemyselných a technologických procesov. Pod označením skratky PLC sa skrýva názov Programmable Logic Controller, v preklade programovateľný logický automat. V nemecky hovoriacich krajinách sa môžeme často stretnúť s názvom Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS). Obr. 1 PLC Mitsubishi L-series Za „Srdce“ programovateľného logického automatu (PLC) môžeme považovať mikroprocesor, …

Čítaj viac

01 Programovanie PLC – Programovacie jazyky PLC

Na začiatok sekcie o programovaní PLC by som rád uviedol jednu veľmi podstatnú myšlienku, ktorá platí nie len pri programovaní PLC, ale pri akomkoľvek type programovania. Či už ide o programovanie internetových stránok, počítačových aplikácii, mikropočítačov či PLC, stále platí rovnaké pravidlo: Programátor sa učí programovaním.                 Pozrime sa však …

Čítaj viac

04 Základy PLC – Voľba konfigurácie

Programovateľné automaty sa delia do niekoľkých kategórií, ktoré sa navzájom líšia predovšetkým počtom vstupov a výstupov, ktoré je PLC danej kategórie schopné obslúžiť. V súčasnej dobe sa terminológia ustálila na nasledujúcej klasifikačnej stupnici PLC: mikro; kompaktné; modulárne.  Mikro PLC Mikro PLC Zaraďujeme ho medzi kompaktné PLC. Zároveň patrí medzi najmenšie a najlacnejšie PLC, ktoré ponúkajú …

Čítaj viac

05 Základy PLC – princíp PLC

V danej kategórii sa čitateľ dozvie základný princíp vykonávania programu PLC. Ak sa pozrieme na nasledujúci obrázok č.1, môžeme na ňom vidieť nad šípkami znázornené vstupy a výstupy. Práve prostredníctvom vstupov/výstupov PLC komunikuje s okolitým svetom. To znamená, že ak potrebujeme dostať informáciu napríklad zo snímača či určitého ovládacieho tlačidla …

Čítaj viac

02 Programovanie PLC – Dátové typy PLC

V nasledujúcom článku si uvedieme niečo o základných dátových typoch PLC s príkladmi ich využitia v praxi. Pri programovaní PLC automatov rôznych zariadení sa bežne stretávame zo situáciou kedy potrebujeme pracovať s informáciami rôzneho druhu. Ako príklad uvedieme informácie ako signál zo snímačov o prítomnosti dielov, počet súčiastok na dopravnom …

Čítaj viac

03 Programovanie PLC – Základné pojmy

Priečka: Ako môžeme na nasledovnom obrázku vidieť, program ktorý programátor v PLC tvorí sa skladá z množstva priečok v ktorých je „ukrytá“ jeho logika. Do takýchto priečok je výhodné písať svoj program predovšetkým pre prehľadnosť, pretože jednotlivé priečky si viete pomenovať – teda pomenovať čo konkrétna daná priečka vykonáva s …

Čítaj viac

04 Programovanie PLC – Základné logické funkcie a pravdivostná tabuľka

V nasledujúcom príspevku si uvedieme jeden zo spôsobov ako dokážeme opísať logickú funkciu. Jedným z najviac používaných spôsobov pre kombinačné logické funkcie patrí pravdivostná tabuľka v ktorej dokážeme každej kombinácii vstupov priradiť hodnotu výstupnej premennej. V nasledujúcom príspevku si uvedieme jeden zo spôsobov ako dokážeme opísať logickú funkciu. Jedným z …

Čítaj viac

05 Programovanie PLC – Často využívané bitové funkcie PLC

V nasledujúcom príspevku si popíšeme niekoľko základných pre programátora PLC priam nevyhnutných bitových operácii s ktorými sa vo svojej praxi bude stretávať každodenne. Normálne otvorený kontakt (Normaly Open Contact) Ako môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku, pri otvorenom kontakte je priečka v bežnom stave nepriechodná tj. premenná typu Tlačidlo_1 má hodnotu …

Čítaj viac
X