pondelok , december 16 2019

Elektro

Ako zapojiť 3-vodičové senzory?

3-vodičové senzory

3-vodičové senzory sa používajú v rôznych aplikáciách, a to od detekcie súčiastok až po lokalizáciu polohy. Nech už ide o akékoľvek technické prevedenie snímačov (fotoelektrické, kapacitné, indukčné,…),  všetky senzory sú zapojené rovnako. 3-vodičový senzor má teda 3 vodiče, pričom dva sú napájacie vodiče a jeden zaťažovací vodič. Napájacie vodiče sa …

Čítaj viac

Prvky rozvádzača – Stýkač

Čo je stýkač? Stýkač je spínač elektrických obvodov pre stredný a vysoký výkon, ktorý je ovládaný elektromagneticky. V našich schémach ho označujeme značkou KM. Funguje na podobnom princípe ako relátka (kovová kotva je mechanicky spojená s jedným alebo viacerými spínacími kontaktmi a priťahovaná elektromagnetickým poľom cievky), no je skonštruovaný s ohľadom na to, že bude …

Čítaj viac

Prvky rozvádzača – Relé

Čo je relé? Relátka sú súčiastky, ktoré pozostávajú z cievky a spínačov, ktoré vďaka pôsobeniu elektrického prúdu (prípadne svetla, tepla….) v jednom elektrickom obvode môže zopnúť alebo vypnúť druhý elektrický obvod. Relátka sa používajú na riadenie malých elektrických obvodov, ktorými môžu byť napríklad signálne systémy, osvetlenie a podobne. Poznáme tiež bezpečnostné relátka, ktoré sú …

Čítaj viac

Prvky rozvádzača – Prúdový chránič

Čo je prúdový chránič? Ako už samotný názov napovedá, je to zariadenie, ktoré chráni elektrický obvod vo chvíľach, kedy nastane únik elektrického prúd mimo elektrický obvod v ktorom je pripojený prúdový chránič. K únikom prúdu môže dochádzať napríklad pri dotykoch ľudského tela (uzemneného) s živou časťou zariadenia alebo obvodu. V našich schémach ho označujeme …

Čítaj viac

Prvky rozvádzača – Poistka

Čo je to poistka?  ( z elektrotechnického hľadiska) Tavná poistka je elektrická súčiastka, ktorá vytvára v elektrickom obvode najslabšie miesto, a tým chráni celý obvod pred nadprúdom alebo skratom. V prípade že sa poistka preťaží (napríklad pri skrate), dôjde k pretaveniu tavného vodiča ktorý je v poistke, a obvod sa tým preruší. Činnosť poistky Poďme si ale …

Čítaj viac

Prvky rozvádzača – Istič

Čo je istič? V prvom rade by sme sa mali pozrieť na to, čo je istič, a aká je jeho úloha. Istič je elektrické zariadenie, ktoré chráni ostatné prvky pripojené do obvodu tak, že odpojí prívod elektrického prúdu od zariadenia v prípade, že ním začne tiecť väčší elektrický prúd, ako istič dovoľuje (môže …

Čítaj viac

Značenie rozvádzača

Pre značenie rozvádzača platí, že bude označený každý prvok, svorkovnica a vodič. Prvky značíme na viditeľné miesto tak, aby sme neprekryli technické údaje. Ak na prvku nie je miesto, značenie prvku umiestníme na platňu v mieste pod alebo nad prvok. Svorkovnice značíme postupne, na začiatku označením súboru svoriek a potom každú svorku vlastným …

Čítaj viac

Návrh a rozloženie prvkov rozvádzača

Návrh Prvkov Návrh prvkov volíme v závislosti od požiadaviek konkrétneho zadania. Ak je dostupná dokumentácia, držíme sa, podľa možností, zoznamu artiklov a káblov. Pokiaľ  elektrodokumentácia k projektu neexistuje, navrhujeme prvky podľa základných parametrov a požiadaviek zákazníka a dbáme pri tom, aby sme dodržali predpísané minimá noriem: Ochranné pospájanie v zmysle normy STN EN 60204-1 Ochranné …

Čítaj viac
X