pondelok , december 16 2019
Domov / Tvoje vedomosti / Bezpečnosť, normy a zákony / Normy, zákony, štandardy a iné

Normy, zákony, štandardy a iné

STN EN 61310-1 Požiadavky na vizuálne a akustické signály

Daný príspevok sa venuje stručnému avšak výstižnému prehľadu normy STN EN 61310-1, ktorý sa zaoberá požiadavkami na vizuálne, akustické a dotykové signály. Kódovanie informácie : použitie farieb Farby, ktoré sa na stroji využívajú musia byť vyberané s ohľadom na to, aké informácie chceme operátorom stroja poskytnúť. Farby či už indikačných, …

Čítaj viac

Technická špecifikácia TS 15066 pri kooperácii človek-robot

TS 15066

V danom príspevku sa budeme venovať predovšetkým základnými, a zároveň nutnými bezpečnostnými požiadavkami pre kooperujúce priemyselné roboty, ktoré sú obsiahnuté v technickej špecifikácii ISO TS 15066. Ide tu predovšetkým o nový koncept bezpečnosti práce, o ktorý by sa mali opierať predovšetkým dizajnéri robotických pracovísk určených na kooperáciu človeka s robotom. …

Čítaj viac

EN ISO 10218 – Priemyselné roboty a ich integrácia do priemyslu

V danej časti sa budeme venovať predovšetkým štandardom EN ISO 10218-1 a EN ISO 10218-2, ktoré sa zaoberajú priemyselnými robotmi pre priemyselné prostredie. Ich súčasťou je taktiež odhad možných rizík spojených s robotmi a poskytujú požiadavky na ich elimináciu. V dnešnej dobe už taktiež opisujú aplikácie s: viac ako jedným …

Čítaj viac

Posúdenie rizík (Risk assesment) – SIL

Analýza rizika predstavuje veľmi dôležitú úlohu pri spracovaní projektov funkčnej bezpečnosti. Fázy analýzy zahŕňajú určenie nebezpečenstva a vyhodnotenie rizika. Analýza rizika umožňuje určiť nebezpečné situácie a bezpečnostné funkcie pre požadovanú integritu bezpečnosti. Základná norma, zaoberajúca sa touto problematikou je norma IEC 61 508. (Posudzovanie rizík pri práci, 2015) Posúdenie rizika …

Čítaj viac

Posúdenie rizík (Risk assesment) – PL

Daný príspevok je napísaný za účelom objasnenia základných princípov určenia potenciálnych rizík a ich následné zníženie na akceptovateľnú úroveň. Čitateľ si tak utvorí obraz o tom ako sa jednotlivé rizika posudzujú a ako určia úroveň rizika PL .             Na bezpečnostných prvkoch ako je bezpečnostná závora, dverné zámky a podobne …

Čítaj viac
X