pondelok , december 16 2019

Bezpečnostné prvky

01 – Bezpečnostné prvky – Úvod

Bezpečnostné prvky sú využívané predovšetkým za účelom ochrany človeka pred úrazom či dokonca pred usmrtením. Ich využitie je teda nevyhnutné v prípade ak hrozí akékoľvek nebezpečenstvo vyplývajúce zo zariadenia (Viac o hodnotení rizika v príspevku: tu). Ako príklad, kedy je nutné využitie bezpečnostných prvkov, si uvedieme ochranu človeka pred lisovacím …

Čítaj viac

02 – Svetelné závory

Svetelné bariéry umožňujú vstup do rizikových priestorov stroja, za podmienky ak je stroj v pokoji. Svetelné závory nám zabraňujú počas pracovného cyklu vstup do nebezpečnej oblasti stroja, čím znižujú pravdepodobnosť vzniku úrazu. Ak prechádza cudzie teleso nežiadúcou oblasťou dôjde k prerušeniu svetelných lúčov. Keď dôjde k prerušeniu lúčov, bezpečnostný systém …

Čítaj viac

03 – Blokovanie a monitorovanie ochranných krytov/ dverí

Položme si otázku: Načo využívame blokovanie a monitorovanie ochranných krytov? Využitie a aplikácie sú jasné. V priemysle sa často stretávame so zariadeniami, ktorých procesy sú pre osoby nebezpečné. Uveďme si ako príklad robotické pracovisko pri ktorom môže dôjsť ku nebezpečnej, ba až smrteľnej zrážke medzi robotom a človekom. Z uvedeného …

Čítaj viac

04 – Bezpečnostný laserový skener

Bezpečnostný laserový skener je bezdotykové ochranné zariadenie, používané najmä na horizontálne zabezpečenie prístupu do nebezpečných priestorov. Laserové skenery sú aktívne snímajúce systémy so zabudovaným vysielačom a prijímačom. K týmto zariadeniam nie je potrebné pridávať žiadne iné pomocné komponenty. Princíp fungovania týchto skenerov je, že vysielajú krátke svetelné impulzy, ktoré sa …

Čítaj viac

05 – EMERGENCY STOP

Núdzové zastavenie predchádza alebo obmedzuje nebezpečenstvo zranenia obsluhy, prípadne obmedzuje riziko vzniku nehody, ktorá by mala za dôsledok škodu na stroji alebo na pracovnom materiáli. Nebezpečenstvo môže nastať v niekoľkých prípadoch, ako porucha stroja alebo tiež vinou ľudského faktora. Na nasledujúcom videu (vytvorenom spoločnosťou Siemens) môžeme vidieť názornú ukážku aplikácie …

Čítaj viac

06 – Bezpečnostné nášľapné rohože

Bezpečnostné nášľapné rohože alebo tiež rohože reagujúce na tlak sa zvyčajne využívajú pri prednej strane stroja alebo v okolí nebezpečných robotov. Princíp fungovania spočíva v tom, že po vstúpení na akúkoľvek časť rohože reagujúcej na tlak dochádza k vyslaniu signálu riadiacemu systému a následnému zastaveniu stroja. Používajú sa najmä tam, kde …

Čítaj viac
X