#04 CAM systémy (Computer Aided Manufacturing)

CAM systémy (Computer Aided Manufacturing - Počítačom podporovaná výroba) je pojem, pod ktorým sa skrýva použitie technológii a počítačových softvérov na programovanie výrobných CNC strojov. CAM systémy sa najskôr začali používať v leteckom a automobilovom priemysle, kde spôsobili skutočnú revolúciu v oblasti návrhu a výroby súčiastok. V súčasnosti však majú omnoho širšie uplatnenie a bežne sa využívajú okrem automobilového a leteckého priemyslu aj v najrôznejších odvetviach strojárenskej výroby.

V súčasnosti existuje len málo oblastí výroby, v ktorých by sa postupne nezvyšovali nároky na komplexnosť a zložitosť výrobkov. Vyrábajú sa čoraz zložitejšie tvary, zabudováva sa stále zložitejšia elektronika, nároky na presnosť výroby stúpajú. Väčšina výrobcov dnes využíva tzv. CNC výrobné stroje (Computer Numerical Control – Počítačové numerické riadenie), ktoré dokážu vytvarovať materiál do požadovaného tvaru na základe vopred pripravených programov. CAM systémy sú jedným z prostriedkov, ako urýchliť, zjednodušiť a skvalitniť výrobu.

Zdroj: www.fractory.com
Prepojenie CAD a CAM  Prepojenie CAD a CAM softvérov umožňuje naprogramovať CNC stroj na výrobu súčiastky či výrobku veľmi zložitých tvarov s maximálnou možnou presnosťou a bez straty cenných detailov. Navyše pri ich správnom používaní a šikovnom programátorovi majú podstatný vplyv aj na celkovú kvalitu a efektivitu výroby.

Prečítaj si viac z kategórie: CAx systémy

V nasledujúcom videu si môžete priblížiť obzor na CAM systémy z pohľadu CAM inžiniera: https://www.youtube.com/watch?v=HAObPXgBOfM&ab_channel=MajorTool%26Machine Ako to vlastne celé funguje? V prvom rade programátor vytvorí v systéme CAD detailný 3D model výrobku. Na základe modelu potom programátor dokáže s pomocou CAM softvéru vygenerovať dáta priamo z modelu a naprogramovať stroj na výrobu tak, že preň vytvorí dráhu obrábania s presnými súradnicami, ktorá navyše presne kopíruje povrch a celkový tvar geometrického modelu vytvoreného v CAD. Tieto softvéry tak dnes umožňujú výrobu takých tvarov, ktoré by klasickou metódou nebolo možné vyrobiť, pričom zabezpečujú maximálnu možnú presnosť a úroveň detailov, a tým aj kvalitu výroby samotnej. Použitie CAM systémov Počítačom podporovaná výroba (CAM) je efektívne využitie výpočtovej techniky pri plánovaní, riadení a kontrole výrobných procesov. V súčasnej dobe sú takmer všetky druhy výroby založené na CAM technológii. Tradične, CAM je chápaný ako programový nástroj, ktorý dokáže vytvoriť skript programu pre číslicové riadenie (NC – Numerical Control). S použitím údajov o geometrii modelu získaných z modelov a výkresov vytvorených v systéme CAD je možné v CAM programe generovať dráhy nástroja pre rôzne výrobné postupy a pre rôzne výrobné nástroje. Taktiež pod CAM spadajú rôzne výrobné technológie (sústruženie, frézovanie, rezanie laserom, rezanie vodným lúčom, atď.).

Zdroj: www.soje.cz
Geometrický model výrobku predstavuje konečnú podobu, ktorá musí byť dosiahnutá po výrobe. Proces aického generovania pripravených dielov nie je vždy možný alebo výhodný, takže užívateľ má možnosť zasahovať priamo do vygenerovaného programu a následne ho ručne upraviť. Počas simulácie CAM systém vizuálne zobrazuje všetky relevantné informácie, najmä označenie miesta možných problémov a nedostatkov, polohu obrábacieho nástroja, dráhu nástroja a obrobený polotovar. Proces generovania NC programu, ktorý sa používa na počítačové riadenie výrobného zariadenia, je úplne aický. Vo väčšine prípadov bývajú CAM softvéry súčasťou (respektíve nadstavbou) používaných CAD programov. Medzi popredne používané programy na komerčnom trhu patria:

G-kód
Zdroj: www.3dnatives.com

Na výrobu s rôznymi numerickými riadiacimi strojmi sa používa mnoho rôznych typov softvéru, ale vo väčšine prípadov všetok riadiaci softvér používa rovnaký riadiaci kód. V každodennom živote sa nazýva "G-kód". G-kód je skratka pre jazyk na programovanie CNC zariadení (numerická kontrola). Výrobcovia riadiacich systémov používajú G-kód ako základnú podmnožinu programovacieho jazyka a podľa vlastného uváženia ho rozširujú. Program napísaný pomocou G-kódu má pevnú štruktúru. Všetky riadiace príkazy sú zlúčené do rámcov - skupín pozostávajúcich z jedného alebo viacerých príkazov. Bližšiu odpoveď na otázku "čo je G-kód" nájdete v nasledujúcom videu: https://www.youtube.com/watch?v=iMx_UYrvuos&ab_channel=HaasAutomation%2CInc. Zdroje:

Autor: Dávid Borko | Daily Automation

 Našiel si nezrovnalosti v tomto príspevku? Daj nám o tom vedieť. Pomôžeš tým skvalitniť obsah portálu pre priaznivcov Daily Automation. Vopred ďakujeme za Tvoju ochotu!

info@dailyaion.com