Budúcnosť patriaca elektromobilite alebo cesta do minulých časov priemyselnej revolúcie?

Elektromobilita? Od doby vzniku prvého spaľovacieho motora uplynuli už tri celé stáročia. Tento obdivuhodný vynález znamenal obrovský prevrat v oblasti dopravy a priemyslu. V ranných dobách tejto revolúcie však vlastnilo dopravý prostriedok poháňaný spaľovacím motorom iba mizivé percento ľudskej populácie. Výrobné technológie spaľovacích motorov kráčali míľovou rýchlosťou spolu s dobou a tým sa stávali aj dostupnejšími.

V súčasnosti našu zem brázdi 650 miliónov osobných automobilov

... nehovoriac o miliónoch iných dopravných prostriedkov pohaňaných rovnakým spôsobom. Každá minca má však dve strany. Oproti mnohým výhodám, ktoré spaľovacie motory ponúkajú stojí jedna obrovitánska nevýhoda, ktorou sú emisie. Emisie sú najväčším strašiakom modernej doby, ktorý sa priamo podieľa na globálnom otepľovaní a znečisťovaní ovzdušia. Sú produkované každým spaľovacím motorom, či už je poháňaný benzínom, naftou, zemným plynom alebo akoukoľvek inou ropnou frakciou.

V tejto situácií nás však napadá jedna zásadná otázka. Oplatí sa škodiť nadalej životnému prostrediu ked existuje aj iná alternatíva? Spaľovací motor premieňa chemickú energiu obsiahnutú v molekulách fosílneho paliva na mechanickú. Mechanická energia sa však dá získať mnohými inými, efektívnejšími spôsobmi.

elektromobilita Myslený pohľad do elektromobilu
Myslený pohľad do elektromobilu

V súčasnej dobe je takmer nemožné nevšimnúť si prudký rozvoj elektromobility. Pojem elektromobilita spája všetky dopravné prostriedky poháňané elektickou energiou, či hovoréme o elektromobiloch, hooverboardoch alebo elektrobicykloch. Mechanická energia sa v tomto prípade získava transformáciou elektrickej energie. Ako takéto zariadenie vôbec funguje?

Základnou súčasťou každého prostriedku poháňaného elektrickou energiou je elektromotor. Elektromotor je elektrický točivý stroj premieňajúci elektrickú energiu na mechanicú, pričom dosahuje účinnosť až 90 percent.

Pre porovnanie moderné spaľovacie motory dosahujú účinnosť len 25 percent, pričom zvyšných 75 percent nechcene uniká vo forme tepla, vibrácií a dalších neúplne spálených splodín.

Ďalšou nepostrádateľnou súčasťou takéhoto prostriedku je akumulátor elektrickej energie, čiže batéria. Elektromobilita výrazne vplýva na vývoj a výskum v oblasti superbatérií so stále vyššou kapacitou, ktorej zvyšujúca sa hodnota značne predlžuje celkový dojazd prostriedku.

Funkčná schéma elektromobilu
Funkčná schéma elektromobilu

Veľmi dôležitým komponentom je aj invertor, čo je vlastne súčiastka umiestnená medzi elektromotorom a batériou. Podieľa sa na regulácii napätia a prúdu vstupujúcich do elektromotora.

Prečítaj si viac o tom, čo je to elektromobilita

zdroj:

Autor: Peter Čurma | Daily Automation