BUDÚCNOSŤ on-line podpory údržby | TeamViewer Pilot

TeamViewer Pilot| Rozšírená realita posúva hranice vzdialenej podpory.

TeamViewer Pilot je riešenie vzdialenej pomoci založené na rozšírenej realite, ktoré vám umožní pripojiť sa k žiadateľom o podporu a zistiť, aké živé prenosy z kamier ich smartfónov sa prenášajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, a zároveň vám umožní kresliť, pridávať text alebo označovať objekty v reálnom svete pomocou 3D značky. Aj keď sa fotoaparát vzdiali od označených objektov, tieto anotácie sa na ne nalepia, čo vám umožní efektívne spolupracovať a efektívne viesť ľudí problémami, riešením problémov, nastavením produktu alebo údržbou ...

... akoby ste tam boli osobne.

TeamViewer pilot je hrdý na partnerstvo s poprednými výrobcami chytrých okuliarov a nositeľných headsetov

Vzdialené zdieľanie záznamu kamery a streamovanie videa v reálnom čase

Umožnite svojim zamestnancom alebo klientom priamo na mieste zdieľať obraz kamery Vášho smartfónu. Fotoaparát vám poslúži ako oči, vďaka ktorým daný problém uvidíte a budete schopní pomôcť pri jeho riešení osobe na mieste.

VoIP v HD

Komunikujte so servisným technikom alebo klientom na druhej strane obrazovky a odovzdajte im podrobné pokyny, ako vzniknutý problém riešiť.

Označenie 3D objektov a pridávanie textov

Pomôžte zamestnancom na mieste alebo zákazníkovi opraviť problém vykreslením a zvýraznením reálnych objektov na obrazovke a pridaním textu s popisom.

Zmrazenie obrazu

Streamované video možno pozastaviť a získať jasnú fotografiu, na ktorej môžete zvýrazniť technické podrobnosti alebo o nich diskutovať. Môžete tiež pracovať v režime hands-free.

Vzájomné prepojenie mobilných zariadení

TeamViewer Pilot ponúka podporu rozšírenej reality pri vzájomnom prepojení mobilných zariadení so systémom Android a iOS. Pripojte sa pomocou inteligentného telefónu a poskytnite podporu pri riešení zložitých problémov technikovi na mieste odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

  TeamViewer Pilot

Prečítaj si tiež: #01 Údržba strojov a zariadení

TeamViewer