#02 Blokovanie a monitorovanie ochranných krytov / dverí

Položme si otázku: Načo využívame blokovanie a monitorovanie ochranných krytov?

Využitie a aplikácie sú jasné. V priemysle sa často stretávame so zariadeniami, ktorých procesy sú pre osoby nebezpečné. Uveďme si ako príklad robotické pracovisko pri ktorom môže dôjsť ku nebezpečnej, ba až smrteľnej zrážke medzi robotom a človekom. Z uvedeného vyplýva nutnosť používať ochranné prvky, ktoré znemožnia prístup osobám do pracovného priestoru počas behu zariadenia/ stroja. Ide najčastejšie bezpečnostné snímače, ktorých úlohou je monitorovanie otvorenia/ zatvorenia dverí či ochranných krytov. V prípade otvorenia ochranného krytu sa vyšle signál do bezpečnostnej riadiacej jednotky, ktorá vyhodnotí daný stav a uvedie stroj do bezpečnostného stavu t.j. zastaví stroj.

Monitorovanie dverí, poklopov a iných ochranných krytovimage1image2

Monitorovanie ochranných krytov spolu s UZAMKNUTÍM: "dverné zámky"

image3 image4

V určitých prípadoch, pokiaľ ide o veľkú mieru ohrozenia osôb, využívame uzamknutie ochranných krytov. Ak chceme vstúpiť do chránenej oblasti, je nutné, aby sme na ovládacom paneli (tlačidlo, HMI panel a iné) navolili požiadavku vstupu do uvedenej oblasti. Riadiaci systém (pr. PLC) zaeviduje požiadavku,  bezpečne zastaví prebiehajúci proces, odomkne zámok a napríklad pomocou svetelnej signalizácie vám dá na znamenie, že môžete vojsť do chránenej oblasti. Po opustení priestoru navolíte uzamknutie dverí/ krytu. Po uzamknutí sa uzatvorí bezpečnostný okruh, a teda je opätovne splnená bezpečnosť.

https://youtu.be/eBX2GIqooaU?t=6

Zdroj:

  • Youtube.com
  • www.Euchner.cz
  • www.sick.com/cz/cs/opto-electronic-protection/w/ssa-optoelectronic/