#12 Umiestnenie ochranných zariadení | Blokovacie zariadenia

Blokovacie zariadenia bez zaistenia

sa používajú v kombinácii s mechanickými ochrannými zariadeniami. Ich úlohou je zabezpečiť aby boli mechanické ochranné zariadenie (dvere, ochranné kryty, roletové dvere) počas pracovného cyklu na mieste. Blokovacie ochranné zariadenia poväčšine pozostávajú z dvoch častí. Jedna časť blokovacieho zariadenia sa umiestni na pohyblivé mechanické ochranné zariadenie a druhá na pevný rám. V prípade otvorenia dverí na pracovisko alebo odobrania ochranného krytu, blokovacie zariadenie vyšle signál riadiacemu systému a ten vypne nebezpečnú funkciu stroja. Nebezpečná funkcia stroja sa nesmie začať vykonávať kým sa kryt nenachádza na požadovanom mieste. Pre správne umiestnenie ochranných blokovacích zariadení bez zaistenia je potrebné pri umiestňovaní postupovať podľa nasledujúcich 3 krokov. Uvedené kroky, podobne ako pri priamom priblížení, uvádzajú postup správneho umiestnenia blokovacích zariadení.

Krok 1. Vzorec na výpočet

Aby sa zabránilo vstupu osôb do nebezpečného priestoru stroja počas pracovného cyklu, musí sa vypočítať bezpečná vzdialenosť aj pre ochranné blokovacie zariadenia bez poistenia. Rovnako ako pri priamom priblížení je základný vzťah pre výpočet minimálnej bezpečnej vzdialenosti rovnaký. Tento vzťah je S = K x T+ C, kde hodnota parametru K = 1600 mm/s. Hodnota parametru C sa určí v 3 kroku.

Krok.2 Stanoviť celkový čas zastavenia

Celkový čas potrebný na zastavenie systému stroja sa počíta podobne ako pri priamom priblížení. V niektorých prípadoch sa celkový čas zastavenia T = t1 + t(s) môže zmeniť o otvárací čas t3Tento parameter je čas potrebný na otvorenie ochranného zariadenia natoľko, aby bol možný prístup do nebezpečného miesta. Otvárací čas sa vypočíta ako: t= e/v (s), kde e predstavuje otváraciu veľkosť v mm a určuje sa z nižšie uvedenej tabuľky, ktorú predkladá norma ISO 13857:2008. Parameter v je rýchlosť otvárania v mm/s. Otváracie veľkosti e uvedené v tabuľke sa musia zvážiť. Výpočet sa musí začať počítať s najmenšou časťou tela, ktorou sa dá zóna ohrozenia dosiahnuť.

Krok 3. Zistiť prídavnú vzdialenosť

Prídavná vzdialenosť C sa musí určovať vtedy, ak je možné časť tela prestrčiť cez medzeru, ktorá vzniká po otvorení zablokovaného ochranné zariadenia bez zaistenia skôr, ako sa zastaví nebezpečná funkcia stroja. Veľkosť prídavnej vzdialenosti C je možné zistiť z tabuľky vyššie v závislosti od veľkosti e. V prípade ak nie je možné dosiahnuť minimálnu bezpečnú vzdialenosť, musí sa namiesto blokovacieho ochranného zariadenia bez zaistenia použiť blokovacie ochranné zariadenie so zaistením.

Zdroje: www.sick.com http://www.youtube.com www.sutn.sk https://www.pilz.com/cs-INT  

Autor: Adamec Ján / DailyAutomation