Bill Gates: Zmení aizácia pravidlá platenia daní?

Bill Gates si myslí, že vlády by mali zaviesť platenie daní za robotov!

Nové pravidlá:  Je viac než pravdepodobné, že roboty zoberú ľudom prácu vo viacerých priemyselných odvetviach. V skutočnosti je to skôr otázka času, kedy aizácia bude mať za následok menej pracujúcich ľudí odvádzajúcich dane! Nastáva tu teda otázka v platení daní. Bill Gates, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft, navrhuje aby roboty, ktoré "zoberú" ľudom prácu platili dane. Dane za robotov by mali platiť podniky tieto roboty zamestnávajúce, a to z úspor ktoré získajú na základe ich produktivity práce a podobne. Tieto financie môžu byť použité na akýkoľvek účel. Či už ide o rozvoj mládeže, rozvoj vedy a techniky až po zdravotníctvo.

Bill Gates varuje: Akokoľvek sa vlády s otázkou daní vysporiadajú, je potrebné o tomto probléme viac a viac hovoriť a hľadať riešenia! Pozrite si jeho rozhovor:

zdroj: