Snímač kondícii BCM ako hlavný nástroj pre condition monitoring a zber dát | SK | BALLUFF

Multifunkčný senzor BCM na monitorovanie stavu zachytáva rôzne fyzikálne premenné, ako sú vibrácie, teplota, relatívna vlhkosť a tlak okolia, spracováva ich a poskytuje požadované údaje do nadradeného systému prostredníctvom rozhrania IO-Link. Tento inteligentný senzor poskytuje informácie o stave, ktoré môžete použiť na plánovanie údržby a aizáciu nákladných manuálnych inšpekcií.

Nahrané dňa: 25.4.2020
Navštív stránky Balluff a nájdi si svoj produkt …
Edi