NSK rozširuje rad ložísk odolných proti elektroerózii

Spoločnosť NSK rozšírila svoj rad technológií, ktoré zabraňujú elektroerózii ložísk elektrickej hnacej nápravy elektrických vozidiel, a po dokončenom vyhodnotení ich vlastností ich teraz ponúka zákazníkom. Medzi týmito novinkami sú obstrekované ložiská a vodivé kefy, ktoré spoločnosti NSK prinášajú ďalšie možnosti uspokojovania rôznych požiadaviek automobilových výrobcov, ktorí sa potýkajú s elektroeróziou, a postupne tak zlepšovať spoľahlivosť a rozširovať rad elektromobilov.

S narastajúcim povedomím o urgentnom svetovom programe v oblasti klimatický zmien, spoločnosť aj priemysel urýchľujú svoju cestu smerom k uhlíkovej neutralite. Narastajúci dopyt po elektrických vozidlách znamená, že teraz máme reálnu príležitosť k zvýšeniu udržateľnosti v sektore dopravy, avšak úspech tejto snahy veľmi závisí na základných technológiách. Napríklad kľúčovým problémom zaistenia dlhej prevádzkovej životnosti elektrických vozidiel je prevencia elektroerózie kritických komponentov elektrických hnacích náprav (eAxle), ako sú ložiská.

Prevencia elektroerózie sa stáva čoraz obťažnejšia kvôli zvyšujúcemu sa výkonu elektromotorov a vyššiemu budiacemu napätiu. Technológie ako izolačné ložiská s keramickými guľôčkami (hybridné ložiská) tu sú najefektívnejším spôsobom elektrickej izolácie, avšak nie vždy sú optimálnym riešením pre vysoko objemové aplikácie, ako sú elektrické vozidlá.

Dobrou alternatívou je využitie ložísk obstrekovaných plastom, ktorý zaisťuje elektrickú izoláciu vyžadovanú pri elektrických hnacích nápravách, ale pri nižších nákladoch ako pri ložískách s keramickými guľôčkami. Dôležité je, že spoločnosť NSK môže zostavovať svoje obstrekované ložiská tak, aby vyhoveli všetkým špecifickým požiadavkám. Napríklad materiály a výrobné postupy by boli úplne odlišné pre eAxle nápravy a pre železničné aplikácie.

Ďalšou možnosťou ochrany proti elektroerózii je použitie vodivých kief. Avšak trendy pri motoroch pre eAxle nápravy smerujú k použitiu vysoko efektívnych olejových chladiacich systémov, pre ktoré konvenčné vodivé kefy nie sú vhodné, obzvlášť v kombinácii s vysokými otáčkami. Nové kefy od NSK sa od nich odlišujú v tom, že ponúkajú dostatočnú vodivosť pre široký okruh eAxle aplikácií, dokonca aj v prípadoch prostredia mastného od chladiaceho oleja. Ďalšou výhodou je možnosť včleniť vodivú kefu pre úsporu miesta priamo do hriadeľa.

Spoločnosť NSK už dokončila základné vyhodnotenie životnosti a teraz môže poskytovať zákazníkom spolu s návrhmi pre ich praktické aplikácie aj najnovšie technológie ochrany proti elektroerózii, vrátane vyhodnotenia dát.

V súhrne, firemné možnosti ochrany proti elektroerózii pokrývajú obidve metódy, založené na princípoch izolácie aj vodivosti, aby vyhoveli rôznym konštrukčným požiadavkám, ktoré musia vyvažovať aplikačné aj objemové kritériá. Tieto technológie zlepšujú spoľahlivosť a zahŕňajú opatrenia, ktoré podporujú redukciu celkových rozmerov jednotky eAxle. Takisto prispievajú k nižšej spotrebe elektriny a dlhšiemu dojazdu vozidla na jedno nabitie.