Začíname so softvérom EPLAN – Projekt v 10 krokoch

Platforma EPLAN patrí medzi najpoužívanejšie CAE systémy na projektovanie elektrických strojov a zariadení, technologických celkov či automatizačnej techniky. Obsahuje všetku funkcionalitu, ktorú si projektant môže pri návrhu priať – či už sú to nástroje na jednoduché kreslenie schém, spracovanie svorkovníc a káblov alebo generovanie kusovníkov a iných výstupov či pokojne celých projektov.

Pre nových užívateľov ale môže byť zo začiatku zložité sa vo veľkom množstve rôznych funkcií vyznať. Pokiaľ je to práve váš prípad, potom je práve vám určený tento článok, ktorý popisuje desať hlavných krokov pri tvorbe projektu a odkazuje na detailnejšie články, popisujúce každý z nich.

Príspevky sú určené hlavne pre projektantov softvéru EPLAN, ktorí absolvovali základné školenie EPLAN Basic alebo EPLAN Refresh.

1. Založenie projektu

Jednotlivé schematické strany, ale aj strany s vyhodnoteniami, ako sú kusovníky, zoznamy spojov, obsahy a ďalšie, sa v platforme EPLAN združujú do projektov. Zvyčajná prax je, že jeden stroj alebo nejaké technologické zariadenie zodpovedá jednému projektu EPLAN. Ako založiť nový projekt alebo obnoviť projekt od kolegu, sa dočítate v tomto článku – Ako založiť projekt v softvéri EPLAN

2. Nová strana

Do novozaloženého projektu je potrebné pre tvorbu schém začať vytvorením novej strany. Tieto strany môžu byť interaktívne ako schémy či rôzne prehľady alebo vyhodnotenia (kusovníky, zoznamy spojov, obsah, titulný list…). Aký druh strany použiť, na aký účel a ako stranu pomenovať sa dozviete v príspevku – Ako vytvoriť novú stranu v projekte EPLAN

3. Vložiť symbol/prístroj

Máme projekt a stranu pre schémy, ako tam teraz dostať prístroje? Ako pracovať s centrom vkladania, vyberať vhodné symboly a prístroje či tagovať obľúbené, sa dočítate v príspevku Ako vložiť symbol či prístroj do schém

4. Navigátor prístrojov

V priebehu tvorby schém v projekte vznikajú podľa úplných označení symbolov prístroja. Prehľadné miesto, kde nájdete štruktúru vami navrhovaného zariadenia. Schémy sú prehľadné a ľahko čitateľné pre zapojenie. Navigátor prístrojov potom reflektuje skladbu a členenie použitých prístrojov v projekte. Ako s navigátorom pracovať a aké funkcie prináša, nájdete v článku Navigátor prístrojov

5. Vložiť makrá

Nikto nemá rád stereotypnú prácu, vždy je príjemnejšie hotovú prácu ďalej rozvíjať. Povýšte obľúbené funkcie „kopírovať – vložiť“ s technológiou makier na novú úroveň a minimalizujte prácnosť aj chybovosť. Všetko o tvorbe a organizácii makier nájdete v príspevku Ako pracovať s technológiou makier

6. Správa artiklov

Naša prvá schéma je vytvorená, symboly pospájané, aký istič ale kúpiť? Dáta o prístrojoch, typové čísla, objednávacie kódy, ale aj technické dáta sa v EPLAN združujú v databáze artiklov. Ako vytvárať a spravovať materiály? Je možné ich sťahovať z nejakej centrálnej databázy? Odpovede nájdete v článku Správa materiálov

7. Vyhodnotenie

Schémy máme hotové, projekt sa blíži k odovzdaniu? Je na čase vytvoriť výstupy pre kolegov, výrobu, servis... Kusovníky, zoznamy spojov, plány svorkovníc a káblov alebo obsah projektu a titulné strany. Toto všetko vzniká pomocou nástrojov vyhodnotenia.

8. Export XLS

Kusovník je samozrejme tiež potrebné poslať v Exceli. Alebo podklady pre tlač štítkov a návlečiek. Všetky v projekte obsiahnuté dáta je možné exportovať do externých formátov ako Excel alebo TXT/CSV pomocou funkcie Popisy. Viac v článku Ako exportovať kusovníky v podobe MS Excel

9. Export PDF

Projekt je ale potrebné odovzdať vo formáte, ktorý každý prečíta. Nedá sa odovzdať priamo projekt EPLAN, ktorý navyše obsahuje množstvo dát, ktoré napríklad zákazníkom nechceme oznamovať. Ideálny je formát PDF. Ako nastaviť export, farby, veľkosť papiera alebo aj 3D model, sa dozviete v príspevku Ako exportovať projekt do PDF.

10. Záloha projektu

A nakoniec (alebo aj priebežne pri väčších zmenách) treba projekt zálohovať. Záloha vytvorí z projektu jeden komprimovaný súbor, ktorý je možné jednoducho poslať kolegom alebo priložiť k zákazke. O nastavení a druhoch záloh sa dozviete v článku Ako zálohovať projekt

Naučte sa čo najefektívnejšie používať softvér EPLAN. Minimálne základom sú školenia pre EPLAN Electric P8 Basic alebo Refresh, celú ponuku školení nájdete tu:

Autor: Jan Daliba

EPLAN Software & Services www.eplan-sk.sk