Autonómne vozidá AGV ako súčasť INDUSTRY 4.0

AGV CEITOdhady hovoria, že dopyt po vozidlách AGV porastie v rokoch 2019-2024 o 17% ročne. 

Aj keď autonómne riadenie motorového vozidla v doprave je pomerne problematické, autonómne vozidlá si zatiaľ našli svoje miesta v továrňach a skladoch ako "logistické vláčiky". Autonómne logistické vozidlá (AGV) sú jedným zo spôsobov, ako urýchliť a zefektívniť logistické procesy. V tomto príspevku si priblížime, akým spôsobom sú AGV navádzané a ako sa dosahuje bezpečnosť. Budúcnosť spočíva vo využívaní kolaboratívnych robotov umiestnených na autonómnych vozíkoch. Spôsob výroby sa mení.  Pribúda viac robotických pracovísk, kooperácie človek-robot, znižujú sa skladové zásoby a vyrába sa just-in-time, ... Tu sa však naskytá otázka intralogistiky a autonómnych vozíkov. V továrňach, kde sú prítomní ľudia, to tiež znamená vysoké nároky na bezpečnosť a predchádzanie zrážkam. Antikolízne systémy vozíkov sú tiež dôležité z hľadiska ochrany majetku a zabránenia zrážkam s inými vozidlami. Budúcnosť spočíva vo využívaní kolaboratívnych robotov pohybujúcich sa na autonómnych vozíkoch, pričom sa môžu premiestňovať z jedného pracoviska na druhé. Autonómne riadenie musí mať presnú navigáciu, informovať o svojej polohe a musí byť bezpečné aj pre ľudí a majetok.

Pozri tiež: Robotika niekedy a dnes | Čo sa zmenilo?

Navigácia a určovanie polohy AGV

  • Navigácia a Lokalizácia - Navigácia v priestore môže byť realizovaná viacerými spôsobmi. Jedným z nich je využitie priemyselných senzorov určených na detekciu magnetického poľa alebo farebného pruhu. Ďalší, v súčasnosti veľmi obľúbený spôsob navigácie,  je využívanie laserových skenerov, kde hlavným princípom je vytvorenie vlastnej virtuálnej mapy objektu, v rámci ktorej sa následne môže AGV pohybovať. Pri identifikácii a komunikácii sa tiež môžu využívať systémy ako GPS, GSM či UWB a iné.
  • Monitorovanie pohybu - Na monitorovanie pohybu sa využívajú technológie vyššie uvedené, pričom môžeme na spresnenie využívať informácie od riadiacich systémov pohonov.  V niektorých prípadoch sa môžu využívať doplnkové priemyselné snímače. Tieto informácie o aktuálnej polohe sa následne sústredia v nadradenom systéme (mimo AGV), v ktorom operátor môže sledovať aktuálnu pozíciu jednotlivých AGV,  plánovať trasy a podľa softvérových možnosti dokonca aj plánovať logistiku podniku.

Skenovanie prostredia a bezpečnosť AGV

AGV
  • Predchádzanie kolíziám - 2D Laserové skenery, ultrazvukové snímače či 3D kamery zabezpečujú dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti a predchádzajú kolíziám.
  • "Kamera na palube" -  Dôležitým aspektom je pri AGV nie len ochrana osôb, ale aj majetku. Často sa preto využívajú doplnkové senzory či kamery, ktoré zachytávajú všetko, čo sa deje nie len pred ním, ale aj okolo neho a za ním.

Autor: Matej Seman | Daily Automation

Zdroj: