Automatizovaný systém kontroly polohy zápustkovej platne | Balluff

ZABRÁNENIE VÝROBY NEPODARKOV => ZVÝŠENIE KVALITY (Automatizovaný systém)
Pôvodná situácia a problém užívateľaZrážanie hrán na diely formou zrážacích zápustiek si vyžaduje presné vloženie dielu do spodnej zápustky.V prípade nepresného vloženia dielu horná a dolná zápustková platňa sa pri zrážaní hrán neuzavrie => došlo by k poškodeniu dieluNávrh riešenia (Automatizovaný systém)Merať vzdialenosť  medzi hornou a dolnou zápustkovou platňou symetricky na ľavej a pravej strane počas lisovania a v prípade NOK vzdialenosti vystaviť blokovací signál do nadradeného systémuPopis riešenia
  1. krok osadenie hornej zápustkovej platne presnými odmeriavacími indukčnými snímačmi s analógovým výstupom
  2. krok vývoj a výroba meracej jednotky s OK/NOK výstupom na nadradený systému
  3. krok uvedenie do prevádzky, test

Prvotriedna snímacia technika na všestranné použitie

V segmente snímacej techniky pokrýva spol. Balluff celú paletu technologických riešení s rôznymi princípmi fungovania. U nás dostanete vysokokvalitné snímače a systémy pre akúkoľvek aplikácie a požiadavky, od merania dráhy a identifikácie až po rozpoznanie objektov a meranie médií. Na každodenné priemyselné použitie, ako aj na náročné použitie v kritických prostrediach. Ako vhodný doplnok vám k tomu ponúkame sieťové technické vybavenie a spojovaciu techniku, ako aj bohatý program príslušenstva.

Náš systém riadenia kvality je certifikovaný podľa STN EN ISO 9001:2015, všetky naše výrobky sa skúšajú v našom internom akreditovanom laboratóriu. Snímače od spol. Balluff spĺňajú nielen regionálne, ale aj medzinárodné štandardy a úspešne sa využívajú po celom svete.