Automatizácia v slovenských firmách | REPORT

Zaujímalo ťa niekedy ako veľmi je automatizácia na Slovensku rozšírená ? Spoločnosť GAIN&CO a ich projekt #HowToRobot ti o tom povie viac v ich prieskume.

#HowtoRobot? Aktuálne sa na Slovensku nachádza 91 firiem, ktoré sa zaoberajú automatizáciou a jej aplikáciami.

Cieľom tohto prieskumu je poukázať nato, do akej miery je využitá automatizácia v jednotlivých štátoch a vo firmách, ktoré sa v ňom nachádzajú. Uvedený report je zameraný na dodávateľov, výrobcov integrátorov a distribútorov robotov či prípadne automatizačných prvkov. Nezahŕňa však firmy, ktoré dodávajú vedľajšie komponenty ako sú káble, ovládacie panely a podobne.

Tento prieskum hovorí o témach ako:

  • Aké značky robotov sú najviac využívané?
  • Aké typy dodávateľov automatizačných prvkov sa nachádzajú na Slovensku?
  • V ktorých krajoch je ich najviac?
  • Na aké zákaznícke odvetvia sa zameriavajú?
  • Aké typy riešení ponúka väčšina dodávateľov?

Automatizácia na Slovensku

Aktuálne sa na Slovensku nachádza 91 firiem, ktoré sa zaoberajú automatizáciou a jej aplikáciami. Z celkové počtu sa najviac takýchto firiem nachádza v bratislavskom kraji kde ich je až 24. Nasleduje Žilinský kraj s 18 firmami a Trenčiansky kraj s 13 firmami. Najmenší počet takýchto firiem je v Banskobystrickom kraji kde sú len 4.

howtorobot

Cieľové zameranie automatizačných firiem

Z pohľadu aplikácie automatizácie v jednotlivých odvetviach je najvyšší výskyt v automobilovom priemysle, ktorý tvorí až 23.2% % celkového počtu. Nasleduje aplikácia vo firmách, ktoré sa zaoberajú výrobou elektroniky, kovovýroba a potravinársky priemysel. Celkové rozdelenie je zobrazené na nasledujúcom grafe. Najvyšší počet automatizačných prvkov v automobilovom priemysle je len odzrkadlením toho, že na Slovensku je automobilový priemysel najrozšírenejší. Okrem toho všeobecne platí, že automobilový priemysel sa aj vo svete vyznačuje najvyšším počtom automatizačných prvkov oproti iným odvetviam.

Automatizácia

Typy robotických aplikácií ktoré sú ponúkané najčastejšie

Medzi najviac využívanú aplikáciu použitia priemyselných robotov patrí robotické zváranie.

Častý výskyt tejto aplikácie je ovplyvnený hlavne využitím v automobilovom priemysle, ktorý je na Slovensku najrozšírenejší. Zváracie roboty predstavujú neodmysliteľnú súčasť automobilového priemyslu na zváranie rôznych častí karosérie a podobne. Ďalšou pomerne častou aplikáciou je robotická paletizácia a robotické rezanie. Najmenšie zastúpenie využitia robotických aplikácií má oblasť logistiky. AVG roboty sa na Slovensku využívajú zo všetkých typov robotov najmenej.

Ktoré značky robotov sú najviac rozšírené ?

Zo všetkých typov robotov, ktoré na Slovensku ponúka väčšina dodávateľov sú najviac rozšírené roboty od firmy ABB. Nasleduje FANUC, KUKA, Yaskawa Motoman a Universal Robots. Stálym trendom na Slovensku je uprednostňovanie priemyselných robotov pred kolaboratívnymi. Dokonca mobilné roboty nie sú stále také bežné. Celkový počet využívaných značiek na Slovensku je 25. Toto číslo zahŕňa priemyselné, kolaboratívne, mobilné roboty ako aj rôzne typy gripprov a koncových efektorov.

howtorobot

Uvedený prieskum predstavuje aktuálny stav v slovenských firmách pre rok 2021. S rastúcim dopytom po automatizácii a tiež aktuálnou pandémiou výhľady do budúcnosti ukazujú, že takéto firmy budú len pribúdať.

Čo vôbec tvorí robotický priemysel?

Roboty ako také predstavujú konečný produkt robotického priemyslu, avšak cesta od výroby, výberu a aplikácie musí obsahovať viacerých členov. Keby si firma, ktorá nemá skúsenosti s automatizáciou sama vybrala robota na svoju aplikáciu priamo u výrobcu nemuselo by to spĺňať očakávania od danej aplikácie. Aby si zákazník vybral správne a aplikácia robota napĺňala jeho očakávania musí robot prejsť od výrobcu k distribútorovi cez integrátorov a poradenstvo až k samotnému zákazníkovi. Nastávajú však aj prípady kedy je distribútor zároveň aj integrátor a podobne.

howtorobot

Najvyšší počet firiem, ktoré sú zamerané na robotický priemysel tvoria integrátorské firmy ktorých je ich až 55.21% z celkového počtu 91. Nasledujú výrobcovia robotov ktorých je 18.75%, distribútori 13.54% a subdodávatelia 12.5%.


Zdroje: Market analysis of automation firms in Slovakia/Gain&Co https://howtorobot.com/