Automatizácia pomáha zefektívniť aj farmaceutický priemysel | FANUC

Farmaceutický priemysel | Celosvetová pandémia donútila k zmene uvažovania snáď všetky priemyselné segmenty, nehľadiac na veľkosť firiem či ich zameranie. Špecifickou kategóriou je farmaceutický priemysel, ktorého dôležitosť sa počas globálnej krízy znásobila a tým aj potreba zefektívnenia výroby liečiv a ich distribúcie. Aj v tomto prípade sú jednými z kľúčových nástrojov zmien aizácia a robotizácia.

Automatizácia už hrá vo farmaceutickom priemysle dôležitú úlohu. Naproti niektorým iným odvetviam však jej vrchol vo vývoji a výrobe liečiv ešte len príde.

Podľa analýzy serveru Pharmaceutical Technology z júla 2021 sa očakáva, že najväčší aizačný boom zasiahne lekárenský priemysel v horizonte nasledujúcich piatich rokov.
Konkrétne číslo ale nie je podstatné – isté je, že robotizácia bude mať v budúcnosti čoraz väčší podiel na výrobe a distribúcii liečiv.

Na rozdiel od tradične robotizovaných odvetví, ako je napríklad automobilový priemysel, sa aizácia do farmaceutického priemyslu dostáva pomalším tempom – dôvodom je oveľa striktnejší systém regulácií, ktoré sa k výrobe a distribúcii liekov logicky viažu. S príchodom choroby covid-19 sa však musela začať oveľa rýchlejšie adaptovať aj práve spomínaná oblasť.

Automatizácia má (nielen) v čase pandémie niekoľko primárnych dôvodov a cieľov. Zámerom je zvýšenie produktivity, zachovanie konzistencie výroby (produkt má vždy rovnakú kvalitu) aj za turbulentných podmienok, zlepšenie výkonu (na rozdiel od človeka môže robot pracovať 24 hodín denne), flexibilita procesov (s pomocou správnych programovacích nástrojov je možné ľahko prenastaviť činnosť robota) alebo rýchlejšie reakcie na potreby trhu.

Prečítaj si taktiež: Štyri oblasti, v ktorých roboty menia potravinársky priemysel | FANUC

Môžeme povedať, že tieto všeobecné potreby korešpondujú s väčšinou priemyslu.

Čo sú však špecifické robotické aplikácie, ktoré aktuálne pomáhajú farmaceutickému priemyslu prekonať dynamickú dobu a zároveň zachovať špičkový vývoj, výrobu a distribúciu liečiv, ktoré podliehajú veľmi vysokým nárokom?

  • Premiestňovanie – Základné funkcie, pomocou ktorej robot prenáša určené predmety z jedného miesta na druhé; či už ide o prenos od dopravníka k baliacej časti alebo triedenie položiek určených na ďalšie spracovanie. Medzi príklady takto odbavovaných činností môžu patriť napríklad odstraňovanie chybných kusov počas výroby, triedenie balenia s liekmi a pod.
  • Kontrola – Dohľad nad kvalitou procesov a produktov je vo farmaceutickom priemysle nesmierne dôležitý. Aby nedošlo k neočakávaným problémom, je možné na revíziu farmaceutickej výroby využiť na to určené robotické aplikácie. Robot potom môže namiesto človeka napríklad kontrolovať, či je plato tabletiek správne naplnené.
  • Repetitívna manuálna činnosť – Farmaceutické spoločnosti už bežne využívajú pomoc robotov pri monotónnych manuálnych činnostiach typu skrutkovania uzáverov na fľaštičky. S pomocou vhodnej aplikácie, koncového efektora a senzorov bude robot vykonávať túto činnosť efektívnejšie, než to zvládne aj ten najzručnejší pracovník. A navyše sa pri tom neunaví.
  • Obsluha strojov – Pri poloautonómnych prístrojoch, ktoré sa v laboratóriách vyskytujú, je potrebná neustála asistencia, ktorou však môže namiesto človeka zastať naprogramovaný robot. Príkladom môže byť dopĺňanie nádob so vzorkami do prístroja, ktorý ich potom ďalej spracováva a vyhodnocuje. Vďaka tomu môže mať kvalifikovaný pracovník oveľa viac času na prácu s pridanou hodnotou, v ktorej ho žiadny robot nenahradí.
  • Balenie – Bez tejto činnosti typickej pre roboty sa nezaobíde chod žiadnej firmy založenej na predaji fyzických produktov. Od balenia liekov do malých vrecúšok až po nakladanie krabíc na veľké palety, ľudskú silu dokáže v podobných prípadoch plne nahradiť robotická aplikácia.

 

Autor: FANUC Slovakia s.r.o.

Pri Jelšine 3636/ 1, 949 01 Nitra

Zdroj: www.factoryaion.cz

Obr. Zdroj.:loudfront.net