Preklenutie priepasti medzi komunikáciou a sémantiky pre INDUSTRY 4.0 "AutomationML pre OPC UA"

Dňa 13. marca 2016. OPC Foundation (nezisková organizácia) zabezpečujúca funkčnú komunikáciu medzi prvkami aizácie a AutomationML asociácia zameraná na výmenu a porozumeniu informácii v celom reťazci inžinierskych nástrojov vytvorili špecifikáciu "AutomationML for OPC UA" pre vytvorenie spoľahlivej a zrozumiteľnej komunikácie medzi "SMART" zariadeniami fabrík Industry 4.0.

AutomationML™ je novo vzniknutý štandard, pri ktorom ide v prípade priemyselných technológii o vytvorenie štandardizovanej komunikácie medzi zariadeniami rôznych výrobcov, alebo inými slovami ide o vytvorenie bezproblémovej výmeny dát a následnému dorozumievaniu sa medzi zariadeniami novej priemyselnej revolúcie s označením "Industry 4.0".

OPC UA je technológia určená na zabezpečenie výmeny dát práve medzi zariadeniami od rôznych výrobcov. Zariadenia, technológie či akékoľvek prvky podniku sa budú musieť vedieť bezpodmienečne dorozumievať, pričom OPC určuje akým spôsobom komunikácia prebieha (How) a AutomationML slúži na interpretáciu informácii účastníkom konverzácie (What) .

OPC AutomationML

Špecifikáciu, dokumenty a bližšie informácie spolu s príkladmi môžete nájsť na nasledujúcej adrese: https://opcfoundation.org/developers Zdroj: https://opcfoundation.org