pondelok , december 9 2019
Domov / Admin

Admin

Administrátor stránky autoamtizacia.eu

8 výhod zváracích robotov | FANUC

Zváracie roboty

Zváracie roboty | Zaujímate sa o robotické zváranie a chceli by ste sa niečo nové dočítať? Pripravili sme pre vás osem výhod priemyselných zváracích robotov a predstavíme vám najvýkonnejšie roboty vo svojej triede pre zváranie elektrickým oblúkom. Čo dokážu zváracie roboty? Zváracie priemyselné roboty sú schopné vďaka ich vysokej presnosti …

Čítaj viac

Výkonné inštalačné koncepty s IO-Link | Murrelektronik | + Video

Komunikačný štandard IO-Link robí stroje efektívnejšie, flexibilnejšie a úspornejšie – spoločnosť Murrelektronik vytvára infraštruktúru na prenos údajov Výrobné procesy sa stávajú rýchlejšie, flexibilnejšie a úspornejšie. V moderných strojoch a zariadeniach sa pre ne zaznamenáva mnoho údajov. Pripojenie moderných zariadení, ktoré pracujú s komunikačným štandardom IO-Link, robí mimoriadne jednoduché zaobchádzanie s …

Čítaj viac

Už tento týždeň Semináre EPLAN Efficiency days!

Pozývame všetkých projektantov z oblasti priemyselnej automatizácie, merania a regulácie na tohtoročné semináre EPLAN Efficiency days 2019, ktoré budú zamerané na prepojenie konceptu Priemysel 4.0 s každodennou praxou. Na praktickom príklade predstavíme myšlienky dátovej kontinuity a prínosy konzistencie dát v priebehu projektu, predstavíme pojmy súvisiace s víziou Priemysel 4.0 v kontexte elektro projekcie a tvorby …

Čítaj viac

SPS 2019: Digitalizácia uchopovania

Digitalizácia uchopovania

Digitalizácia uchopovania: „Digitálna technológia a metódy umelej inteligencie spôsobia prevrat v montáži a manipulácii v nasledujúcich rokoch,“ zdôraznil Henrik A. Schunk na úvod SPS 2019. Aktuálne sú zrejmé dve smerovania základného vývoja: na jednej strane je trendom zjednodušenie, napr. jednoduchý úvod do robotiky a intuitívna prevádzka robotov a montážnych systémov. Na …

Čítaj viac

Nová dimenzia decentrálneho napájania prúdom | Emparro67 Hybrid | Murrelektronik

Inovatívny spínací zdroj Emparro67 Hybrid je „multitalent“ s rozmanitými prednosťami: Jeho výhodou nie je len presun elektrického napájania z rozvádzača do priemyselného poľa, ale pomocou dvoch integrovaných kanálov na kontrolu záťažového obvodu 24 VDC okrem toho aj sledovanie elektrického prúdu a zabezpečenie vysokej prevádzkovej bezpečnosti. Rozhranie IO-Link umožňuje komplexnú a …

Čítaj viac

Ako zapojiť 3-vodičové senzory?

3-vodičové senzory

3-vodičové senzory sa používajú v rôznych aplikáciách, a to od detekcie súčiastok až po lokalizáciu polohy. Nech už ide o akékoľvek technické prevedenie snímačov (fotoelektrické, kapacitné, indukčné,…),  všetky senzory sú zapojené rovnako. 3-vodičový senzor má teda 3 vodiče, pričom dva sú napájacie vodiče a jeden zaťažovací vodič. Napájacie vodiče sa …

Čítaj viac

Vizualizácia- HMI | TRENDY A KRIVKY

TRENDY A KRIVKY | Účelom vizualizácie trendov, kriviek je pomáhať operátorovi v riadení procesu. Pri monitorovaní priebehov minulých, súčasných i predpokladaných. Krivky ukazujú časový priebeh jednej, alebo viacerých premenných ako postupnosť bodov stĺpcov, alebo čiar. Analógové, alebo binárne hodnoty premenných môžu byť merané, vypočítané, alebo zadané manuálne. Poskytujú kvalitatívnu a …

Čítaj viac

Snadné vyhledání skrytého potenciálu společnosti | PAM | EPLAN

PAM

Jak optimalizovat hodnotový řetězec při výrobě rozváděčů? Jaká je pozice firem s ohledem na dostupné digitalizované a automatizované postupy práce? Společnost EPLAN představuje „Panel Building Automation Matrix“ (PAM). Jde o analytický nástroj, který vychází z průzkumu 150 firem, včetně vybraných případových studií. Konzultanti firmy EPLAN používají PAM k rychlé analýze …

Čítaj viac

ZÁSADY NÁVRHU HMI

HMI | Pre správnu funkciu vizualizácie je kľúčový správny výber a organizácia veľkého množstva údajov s ich rozdielnou prioritou. Pri veľkom množstve dát, ktoré pokrývajú rozsiahlu technológiu je nutné ich rozdeliť do skupín s vlastným podoknom, či novým oknom na obrazovke. Najrozšírenejšie odporúčania na základné rozdelenie obrazovky na časti Prehľadová …

Čítaj viac

ERGONOMICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ HĽADISKÁ HMI

Prostredie styku operátora (používateľa) so systémom musí vyhovovať platným normám, ktoré zabezpečujú ergonomickú, spoľahlivú a bezpečnú obsluhu technologického procesu. Tok informácií a dát medzi používateľom a riadiacim systémom, procesom musí byť jednoduchý a efektívny. Uľahčuje to prácu, redukuje chyby a obmedzuje vznik škôd. Ergonomika je vedecká disciplína o tom, ako …

Čítaj viac
X