Roboty pri výrobe nového Audi TT vyliezajú z klietky!

V súčasnosti existuje na trhu viacero výrobcov robotov, ktorí vyvíjajú robotov schopných kooperácie človek-robot. V praxi to prináša mnoho výhod, kedy operátorov odbremeníme od úloh náročných alebo nebezpečných a ich práci pridáme vyššiu hodnotu. Práca ktorá si vyžaduje určitý stupeň inteligencie a predovšetkým zručnosti je vhodná pre človeka. Kombináciou uvedených výhod operátorov a co-botov nám ponúka mnoho výhod práve pre dosiahnutie kontinuálnej výroby, a to i počas prítomnosti osoby v pracovnej oblasti robota. V týchto prípadoch ide predovšetkým o využitie robotov, ktoré sa svojimi črtami blížia ku humanoidným robotom. Vo veľkej miere sú to roboty, ktoré nedisponujú dvoma rukami (iba jednou), hlavou, alebo sú bez možnosti pohybu. V praxi je však množstvo operácií, ktoré sa bez určitých vlastností zaobídu, a preto sú mnohé roboty konštruované iba ako co-workery (co-boty), ktorých hlavnou črtou je schopnosť pracovať po boku človeka, v priamej interakcií bez akejkoľvek možnosti vzniku ujmy na ľudskom zdraví.